Stimuleren van veilig gedrag op de werkvloer van de NAM

Betrokkenen: Reint Jan Renes, Karen Hilhorst, Sander Hermsen, Martine Heemskerk, Eric de Groot (MindMeeting), Agnes Voorintholt (MindMeeting) en CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell Operations)
Looptijd: April 2014 tot november 2014
Doel: Inzichtelijk maken van mogelijkheden voor leidinggevenden om op plants veilig gedrag te stimuleren en toepasbare interventies te ontwikkelen die aanzetten tot veilig gedrag vertaald in een handleiding.


Context
Tijdens onderhoud van installaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn er veel werknemers op de werkvloer. Bij dit onderhoud komen verschillende risico’s kijken; zo kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen of werknemers kunnen struikelen of bekneld raken. De NAM doet er al veel aan om de werkvloer zo veilig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door posters ter plaatse of het gebruik van ‘safety rooms’ waar nieuwe medewerkers instructies krijgen rondom veilig gedrag. Om de veiligheid naar een nog hoger level te tillen werkt de CASOS werkgroep samen met MindMeeting en PubLab aan een verbetertraject om veilig gedrag door werknemers op plants te verbeteren

Doel
In het kader van dit verbetertraject maakt het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om veilig gedrag te stimuleren. Dit doen we op basis van sociaal psychologische gedragswetenschap. In samenwerking met MindMeeting zijn vanuit deze inzichten verschillende interventies ontwikkeld die moeten aanzetten tot veilig gedrag. Vervolgens worden de conclusies vertaald in een handleiding voor leidinggevenden op de plants.

Onderzoek
Na inventarisatie en analyse van de huidige communicatiemiddelen op de plants heeft er een Pressure Cooker ‘Veilig Werken’ plaatsgevonden. Tijdens deze pressure cooker ontwikkelde PubLab samen met drie experts uit de creatieve industrie (Ideate, Oak & Morrow en Sparckl) verschillende interventies. In september en oktober 2014 worden deze tijdens een pilot getest op een ‘kale’ plant in Friesland.

Verder lezen?

  • Hier is een beeldverslag te zien van het onderzoek bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij en enkele interventies die zijn ontwikkeld.
  • Lees de blog van Reint Jan Renes ‘mentale beïnvloeding via fysieke transities’.