Studentenblog: “Alle tieners zeggen ‘ja’ tegen MDMA” – Nikki Mul

SIRE lanceerde 28 augustus de campagne “Slik jij zomaar alles?” om jongeren en hun ouders bekend te maken met feiten (maar ook de fabels)over XTC. Uit onderzoek van SIRE blijkt dat er een toename van het XTC gebruik is een steekproef onder 300 jongeren toonde aan dat de meerderheid van de jongeren onbekend is met de toename van de hoeveelheid  MDMA en de werking en effecten van XTC. De campagne bestaat uit een tv-spot en de website xtcfacts.nl en  wordt ondersteund via Twitter en Facebook.Drie studenten van de afstudeerrichting Publieke communicatie (opleiding Communicatiemanagement) schreven een blog over de nieuwe campagne “Slik jij zomaar alles?”. Hieronder lees je de blog van Nikki Mul. 

“Alle tieners zeggen ja tegen MDMA.”
Door Nikki Mul 

Zo luidt de tekst van de megahit van Lil’ Kleine en Ronnie Flex: ‘Drank en Drugs’. Maar is dit wel zo? Zeggen alle tieners daadwerkelijk ‘ja’ tegen MDMA?

Uit onderzoek van SIRE, campagnevoerder van “Slik jij zomaar alles?”, blijkt dat 5.6% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar het afgelopen jaar xtc heeft gebruikt. Dit is bijna twee keer zo veel als zes jaar geleden. Sterker nog: uit onderzoek van het Trimbos Instituut[1] blijkt dat 12.5% van de jongeren uit deze categorie überhaupt wel eens xtc heeft gebruikt. Op basis van deze cijfers lijkt het gebruik van xtc onder jongeren tegenwoordig normaal te zijn. De campagne van SIRE is bedoeld voor jongeren en hun ouders en richt zich op de feiten en fabels over xtc en de werkzame stof MDMA.

Marktonderzoekbureau Motivaction heeft onderzoek gedaan naar de kennis over xtc en MDMA onder jongeren. Hier kwam onder andere uit naar voren dat de meerderheid niet weet dat de dosis MDMA in xtc is toegenomen (zelfs bijna verdubbeld sinds 2007), zij niet op de hoogte zijn van wat een overdosis doet, dat oververhitting het grootste risico is en dat zij maximaal twee glazen water per uur mogen drinken als ze een pil hebben geslikt. Wel is het algemeen bekend dat drugs, dus ook xtc, slecht voor je zijn. [2]

Toch lijkt het slikken van een pilletje op een techno-feestje tegenwoordig de norm te zijn. Waarom? Wellicht speelt de descriptieve norm hier een belangrijke rol.De descriptieve norm is te omschrijven als datgene wat anderen doen. “Iedereens slikt wel eens een pilletje!” Hits als bijvoorbeeld ‘Drank en Drugs’ dragen hier aan bij. Iedereen doet het ‘wel eens’, niets aan de hand. Daarnaast is het taboe rondom het bespreken van drugsgebruik steeds kleiner geworden. Hierdoor zal de houding van jongeren tegenover drugs, in dit geval xtc, eerder naar positief dan negatief neigen.

De commercial is humoristisch bedoeld en ridiculiseert het slikken van xtc. Uit een onderzoek van Hondebrink (2006)[3] naar de kijk van jongeren op (alcohol)reclames, blijkt dat 88.6% humor het belangrijkste aspect van een commercial vinden. De site waarnaar wordt verwezen, xtcfacts.nl, staat vol met cijfers, feiten en fabels. Hier is voornamelijk sprake van kennisoverdracht. Zoals eerder is gesteld, is de campagne gericht op jongeren en hun ouders. Op de site kunnen ouders rustig de informatie tot zich nemen en een eigen mening vormen.

Het ridiculiseren van zowel het slikken van xtc zelf, als wat mensen denken dat anderen doen, lijkt een sterke commercial op te leveren. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, is nog de vraag. De campagne “Weet jij wat je slikt?” is 1 september 2015 van start gegaan. Met nog geen tien dagen op de teller is nog niet vast te stellen wat het effect is. Wanneer de eerste resultaten bekend worden, is te hopen dat tegen die tijd in ieder geval iets minder tieners ‘ja’ zeggen tegen MDMA.

 

[1] Trimbos Instituut. (2015). De stand van zaken rond XTC. Geraaadpleegd op 4 september 2015 via: https://assets.trimbos.nl/docs/6fcedbde-f079-4551-a8c9-ba111f7b7773.pdf
[2] Adformatie. (2015). SIRE lanceert campagne XTCFACTS.NL. Geraadpleegd op 4 september 2015 via: http://www.motivaction.nl/kennisplatform/in-de-media/sire-lanceert-campagne-xtcfacts-nl
[3] Hondebrink, M. (2006) The perception of young people concerning alcohol advertising : evaluating the European Council Recommendation and the Dutch Advertising Code. Geraadpleegd op 4 september via: http://essay.utwente.nl/57488/

Nieuwsgierig naar andere studentenblogs over deze campagne? Lees dan ook de blogs van Lieke van Erp en Hannah Peekel!