Welkom op de website van Proces Innovatie en Informatiesystemen (PI&IS)

De start van PI&IS

Het lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen (PI&IS) is in 2013 opgezet met een onderzoeksprogramma gericht op ‘Business Models in a Changing World‘. Dit programma leidde tot het kenniscentrum Innovatie in Business aan de faculteit economie en management van de HU. Het lectoraat startte met het doel om impact te realiseren op onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk gericht op het zich snel ontwikkelende ICT-domein waarbij een van de drie aandachtsgebieden Business Process Management (BPM) betrof.

Vervolginzet BPM van PI&IS
Vanaf 2013 was het duidelijk dat ICT verantwoordelijk is voor veel dynamiek in een veranderende wereld en dat daarbij business – en procesinnovatie een absolute noodzaak zijn. Deze context waarin het lectoraat destijds begon, is inmiddels nog actueler. De technologische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar nu zelfs nog sneller op dan vier jaar geleden. Digitale trends, Technologieën en Emerging events leiden tot veel onzekerheid voor organisaties en individuen. Deze ontwikkeling wordt ook wel de Digitale Transformatie genoemd. Een digitale transformatie op succesvolle wijze afronden kent vereisten voor het vertrekpunt van die transformatie. Een van die vereisten betreft de voorwaarde dat een organisatie bij aanvang haar processen doorgrond, begrijpt en beheerst. Beheersbare processen leiden tot de mogelijkheden voor aanpassingen en sturing. De mate waarin dit vermogen aanwezig is, is in een soort rapport cijfer te vangen. Bij PI&IS zien we deze maat als ‘procesvolwassenheid’ die door het scaninstrument aan de prestatie van de organisatie wordt gekoppeld. Inmiddels koppelt PI&IS de procesvolwassenheid ook aan het innoverende vermogen van de organisatie. Het blijkt dat een succesvolle innovatie ook afhangt van de mate van beheersbaarheid en controle van processen binnen de organisatie.

Voorspellende waarde van procesvolwassenheid voor digitale transformatie
Het volwassenheidsniveau waarmee een organisatie veranderingen op procesniveau aangaat, is een maat voor het succes van die verandering. Daarmee heeft de procesvolwassenheid inmiddels een bepaalde voorspellende waarde. Voortbordurend op dit gegeven zou het voor elke organisatie van belang moeten zijn om te weten welk rapport cijfer op de procesvolwassenheid te behalen valt. Als de organisatie ook nog van plan is om bepaalde processen volledig te digitaliseren, ligt het in de lijn van de verwachting dat de procesvolwassenheid hoog is. Heeft uw organisatie belangen om te komen tot veranderingen of misschien zelfs een echte digitale transformatie, dan raden we u aan om de volwassenheidsscan voor uw organisatie te doen. PI&IS geeft organisaties via deze website de gelegenheid om daar zelf aan deel te nemen. De Volwassenheidsscan is onderaan deze website voor elke organisatie bereikbaar.

Hello world!

Hello world!

Welcome to Hu Multisite Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start...