It’s all about impact – CARPE conferentie in Hamburg

Hoe kunnen we samen toegevoegde waarde creëren met praktijkgericht-onderzoek en impact hebben? En hoe draagt dit bij aan de kwaliteit van samenleven in de (groot)stedelijke omgeving? Dat waren de centrale vragen bij de vierde CARPE conferentie die van 15 tot en met 17 november plaatsvond in Hamburg.

Bijna 200 onderzoekers en docenten uit Manchester, Turku, Valencia, Debrecen, Utrecht en Hamburg waren bij elkaar gekomen om kennis uit te wisselen en te onderzoeken waar kansen voor samenwerking lagen. Na de keynote speeches van Monica Schofield van TuTech Innovation GmbH, met praktische tips voor het schrijven van een succesvolle onderzoeksaanvraag en Ana Cruz, programmadirecteur CPI2020 (uit Valencia) begonnen de workshops. Rond 6 thema’s en in specifieke werkgroepen kwamen onderzoekers bij elkaar om calls uit Horizon2020 programma te bespreken. Europese samenwerking is een subsidievoorwaarde om middelen uit dit soort programma’s toegekend te krijgen. De onderzoekers hadden in de aanloop naar de conferentie al aangegeven in welke calls zij geïnteresseerd waren en waarin zij expertise hadden. Een flink deel van de dag gingen de onderzoekers in deze internationale setting nader in op de calls en probeerden te komen tot concrete onderzoeksvoorstellen.

Tegelijkertijd vond de zogenaamde Teacher Hub plaats. Dit is een vervolg op de gesprekken die in eerste instantie tijdens de conferentie in Turku (2015) en het Summer learning lab (2016) zijn begonnen en handelen over de toekomst van leren. Enthousiaste collega’s uit Manchester, Utrecht en Turku deelden hier ideeën en ontwikkelen die nu verder met alle andere CARPE-partners. Doel van deze workshop was te komen tot een netwerk van docenten waarin best practices worden gedeeld, gezamenlijke activiteiten worden ontplooid en waar gewerkt wordt aan internationale uitwisseling. De TEACHER HUB moet dienen als een blauwdruk voor verdere samenwerking tussen alle CARPE-partners. Tijdens deze conferentie stonden de volgende thema’s centraal:

  1. Digitalisering en onderwijs
  2. Integratie van onderzoek en onderwijs
  3. Internationalisering van curricula
  4. Internationale uitwisseling van docenten

Ook kwamen tijdens de conferentie de bestuurders van de hogescholen samen, een belangrijk onderwerp op de agenda was de evaluatie van CARPE. Op basis van het door Hamburg opgestelde overzicht met CARPE-projecten (n=24) concludeerde iedereen unaniem dat CARPE ons veel heeft opgeleverd en dat het ons in de toekomst nog veel zal brengen. Alle CARPE-leden hebben er vertrouwen in dat ook deze conferentie zal leiden tot een aantal mooie internationale onderzoeksvoorstellen.

 

Na al het harde werk overdag was er ’s avonds tijd voor ontspanning en nog meer netwerken tijdens het diner in het Rathaus van Hamburg. Hier maakte Hamburg, de gastheer van de conferentie, bekend dat Debrecen (Hongarije) nu ook officieel als lid is toegelaten tot het CARPE-consortium.

 

Vrijdag 17 november begon met een presentatie over FINCODA, een succesvol CARPE-project dat het mogelijk maakt het innovatievermogen van organisaties, medewerkers, studenten en docenten te meten. Ook stonden er die dag nog verschillende verdiepende workshops en werkgroepen op het programma

 

Tijdens deze vierde CARPE-conferentie bleek weer hoe waardevol dit consortium is. Niet alleen worden kennis en kunde uitgewisseld, door de expertise te bundelen kunnen de verschillende leden samen onderzoeksvoorstellen doen die concreet impact hebben En daar drcaait het tenslotte om.