Oefeningen voor thuis

OEFENINGEN VOOR STUDENTEN & LEERLINGEN

★ Oefening 1: Wat zijn jouw waarden?

Kies uit de waardenlijst jouw eigen top 10.
Kies uit die top 10 vervolgens jouw echte top 5.
Laat ook tenminste twee andere mensen de lijst over jou invullen en een top 5 maken.
Denk dan met elkaar na over de volgende vragen:
– Wat vind jij belangrijke waarden in het leven. Waarom is dat? Wat brengt het jou?
– Wat zeggen die waarden jou over de werkcultuur, sector, type taken, functierol die bij je past? Brainstorm hierover met tenminste twee andere mensen die jou goed kennen.

★ Oefening 2: Interview je ouders
Hoe is hun studiekeuze en carrière verlopen? Wat ging goed? Wat hadden ze anders gewild? Wat hadden zij nodig gehad van hun ouders? Welke functies en rollen hebben je ouders gehad? Wat beviel hen daarin en wat niet? Welke werkcultuur vinden zij prettig, welke minder?

ouders1

OEFENINGEN VOOR OUDERS (samen met zoon of dochter)

★ Oefening A: Kwaliteiten en interesses in kaart brengen
Laat uw kind een of meer succesverhalen vertellen: een verhaal over iets wat hij/zij in een bepaalde situatie deed waar hij/zij trots op is. Schrijf tijdens het verhaal alle positieve kwaliteiten en eigenschappen op die u uit het verhaal hoort. Denk daarbij ook aan hoe uw kind het vertelt: kan hij/zij goed presenteren? Heeft hij/zij een ruime woordenschat?
Geef de lijst aan uw kind. Wat doet het met hem/haar om dit te lezen?
Bedenk met elkaar in welke taken, functierollen, sectoren en werkculturen deze kwaliteiten goed zouden kunnen passen.

★ Oefening B: Inleven in de situatie
Neem ongeveer twintig minuten de tijd om de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Hoe koos u ooit zelf uw studie?
  2. Hebt u destijds met mensen over de keuze gesproken? Zo ja met wie?
  3. Was het uw eigen keuze of die van uw omgeving?
  4. Hebt u meerdere studies en sectoren onderzocht of niet? Wat waren de gevolgen daarvan?
  5. Wist u welke vakken u zou gaan krijgen?
  6. Hebt u uw kwaliteiten, eigenschappen en interesses meegenomen in de keuze?
  7. Hebt u informatie verzameld over de beroepen die u kon gaan doen met de studie?
  8. Hoe beviel de studie, voldeed deze aan uw verwachting?
  9. Had u iets anders willen doen in het keuzeproces?
  10. Wat waren de valkuilen en de sterke kanten van uw keuze?

Wissel dit uit (met uw partner en) met uw zoon of dochter. Misschien herkent uw kind uw ervaringen. Dat kan verlichting bieden bij het kiezen. Ook draagt het delen van deze ervaringen bij aan een meer gelijkwaardige gespreksdynamiek.

Wil je meer oefeningen en persoonlijke begeleiding bij het proces? Bekijk de mogelijkheden en maak een afspraak voor een intakegesprek.