Ouders

Ouders hebben een belangrijke rol bij de studiekeuze. Hoe kunt u uw zoon of dochter helpen met kiezen?

  1. Neem samen de fasen van studiekeuze door. Ga na in welke fase uw zoon of dochter nu zit en wat hij of zij op dit moment nodig heeft.
  2. Probeer de situatie van uw zoon of dochter te begrijpen. Hoe is het om te moeten kiezen? De oefening ‘inleven in de situatie van uw kind helpt daarbij.
  3. U weet ook veel over de arbeidsmarkt. Die kennis kan uw kind gebruiken. Lees hoe u dit het beste kunt aanpakken.

HU_CampusRecruitment_014De manier waarop u met uw zoon of dochter praat over studiekeuze is belangrijk. In de ideale situatie bent u de begeleider van uw kind bij de studiekeuze. Als begeleider bent u meer gelijkwaardig in het gesprek, dan dat u in uw rol als ouder bent. Dit bereikt u met vier gesprekstechnieken.

★ Begin de dialoog
De manier waarop u het gesprek voert, is bepalend voor het succes. Begin de dialoog door te praten over het proces van studiekeuze en uw rol daarin. Uw kind heeft dan de ruimte om u daarbij te betrekken op een manier die hij/zij prettig vindt.

Je moet volgend jaar een studie kiezen. Ik merk dat het mij ook bezig houdt. Ik zou je er graag mee helpen, maar misschien heb je al ideeën over wat je daarin van mij zou willen?’

★ Geef ruimte en overleg
Geef ruimte aan het verhaal van uw kind door open en actief te luisteren en te helpen met verhelderen. Een gelijkwaardige sfeer krijgt u als u niet uw visie, advies of oordeel geeft, verbaal én non-verbaal.

‘Dus als ik het goed begrijp zeg je eigenlijk …’
‘Wat spreekt je in het bijzonder aan bij bouwkunde?’

★ Neem ruimte
Als uw kind in fase 4 zit, kunt u zelf meer gaan adviseren of sturen, bijvoorbeeld door aan te geven dat het nuttig is om met een studieadviseur of decaan eens te gaan praten.

‘Als je die studie leuk vind, ga dan eens na welke vakken je daar krijgt’
‘De informatie die je hebt is nog wat oppervlakkig. Wat ga je doen om daar meer over te weten te komen?’

★ Motiveer en stimuleer
Geef complimenten als u zoon of dochter initiatief neemt om zich in iets te verdiepen of in te schrijven voor open dagen enz. Heeft u twijfels over de inzet van uw kind? Check bij hem of haar of dat klopt en vraag wat hij/zij nodig heeft om verder te komen. Wees alert op angst voor de nieuwe situatie, onvoldoende zelfkennis, gebrek aan gedetailleerde opleidingsinformatie en het niet willen loslaten van huidige vrienden.

Bekijk de mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding.