Vermijd valkuilen

Valkuil 1: te weinig informatie inwinnen

‘Ik weet al lang wat ik wil gaan studeren.’

Als je al lange tijd denkt te weten wat je wil gaan doen is de verleiding groot niet al te veel energie te steken in het verzamelen van informatie. Achteraf kan dan blijken dat je teveel bent afgegaan op een globaal, geïdealiseerd beeld van de studie of het beroep. Dit komt vooral voor als de keuze ‘vanzelfsprekend’ was en door ‘iedereen’ werd aangeraden.

Het kan ook zijn dat je kiest op grond van slechts één aandachtspunt. Het kan verleidelijk zijn om zo eendimensionaal te kijken als je bang bent dat je anders door de bomen het bos niet meer zult zien. Realiseer je dat het maken van een keuze belangrijke gevolgen heeft en dat het de moeite loont er echt werk van te maken. Ook al komt er veel informatie op je af, uiteindelijk kan je door systematisch te werk te gaan toch het overzicht houden.

IMG_3381Wel doen: Bekijk altijd meer dan een studie. Check je beeld van de opleiding en het beroep uitvoerig. Let op idealisaties en blinde vlekken. Vraag bijvoorbeeld aan een student of iemand die dit beroep heeft naast enthousiaste verhalen of er ook negatieve kanten zijn.

Valkuil 2: informatie niet matchen met wie jij bent

‘Ik vind psychologie interessant, dus dat ga ik studeren.’

Als je alleen de nadruk legt op het inwinnen van informatie over een opleiding en te weinig stilstaat bij wie jij bent, dan heb je geen filter waarmee je de informatie goed kan beoordelen. Het gaat om wat je interesses zijn, je talenten en dingen die je belangrijk vind bij een studie. Soms gaat de motivatie voor een studie niet dieper dan: ‘Het leek me wel leuk.’

IMG_3441Wel doen: Merk je dat je eindeloos blijft doorgaan met informatie verzamelen zonder ook maar iets verder te komen? Verleg dan het accent naar jezelf. Ga na wat je kwaliteiten zijn en je interesses. Zoek ook uit welke aspecten bij het beoordelen van een opleiding werkelijk belangrijk voor je zijn. Past de gekozen studie echt bij jou?

Valkuil 3: 'God zegene de greep'

‘Dan ga ik maar Rechten doen. Ik weet het anders ook niet.’

Bij het maken van een keuze is het niet nodig voor 100% zeker te zijn, maar het gevoel achter je keuze te kunnen staan is wel belangrijk.

MasteravondWel doen: Als je niet achter je keuze staat, kun je beter toch verder kijken of een tussenjaar nemen. Dan kun je een periode wat afstand nemen, grondiger over jezelf en de betekenis van studeren nadenken en ervaringen opdoen.

Valkuil 4: een brede studie kiezen om keuzes uit te stellen

‘Ik ga een brede studie doen, want dan houd ik alle mogelijkheden open.’

Het is op zichzelf legitiem om een brede studie te kiezen, zoals een University College of Liberal Arts & Sciences. Bij dergelijke studies moet je ook vrij snel keuzes maken voor bepaalde vakken of richtingen om niet in los zand te geraken. Als je weinig beeld hebt van wat je wilt, kom je alsnog in moeilijkheden.

IMG_3421Wel doen: Probeer bij het kiezen voor een brede studie een beeld te krijgen van de diverse richtingen die daarin mogelijk zijn en welke daarvan je meer of minder aanspreken.

Valkuil 5: onoverkomelijke bezwaren

‘Ik wil beslist niet verhuizen’
‘Als wiskunde B een vereiste is, dan haak ik af.’

Ga er maar van uit dat dé perfecte keuze niet bestaat. Aan vrijwel alle keuzes zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Sommige bezwaren kunnen inderdaad doorslaggevend voor je zijn. Maar vraag je zelf wel af of die bezwaren werkelijk zo onoverkoombaar zijn als je een studie tegenkomt die verder aan veel van je wensen tegemoet komt. Als je bijvoorbeeld niet aan de toelatingseisen voldoet, kan je deficiënties wegwerken.

IMG_3394Wel doen: Streef naar een totaalplaatje, zodat je de voordelen en nadelen tegen elkaar kunt afzetten. Trek niet te snel conclusies.