Welkom op deze website!

Kennisbronnen rondom Continuïteit in jeugdzorg

Continuïteit gaat over stabiliteit. Jongeren met problemen zitten in een onrustige of chaotische situatie. Jeugdzorg wil jongeren en hun gezinnen stabiliteit in hun leven terug laten vinden. Continuïteit in begeleiding helpt hierbij maar die continuïteit is niet vanzelfsprekend. Er zijn allerlei redenen waarom het anders loopt. Organisatorische, inhoudelijke en personele omstandigheden kunnen leiden tot versnippering. Dat tast de continuïteit in de zorg aan. Verbreken van continuïteit is niet altijd te vermijden maar wel zo belangrijk om steeds naar te streven. Hoe dat het beste kan vergt kennis en dus onderzoek.

Het doel van deze website is het creëren van een laagdrempelige toegangspoort tot toegepaste en wetenschappelijke kennisbronnen en publicaties op het gebied van het werken aan continuïteit in de jeugdzorg. Opzet is dat de website in de toekomst steeds completer wordt in het aanbod hiervan en van daaruit een steeds grotere bijdrage kan leveren aan onderwijs en werkveld.