Wie heeft er last van?

Via deze pagina zijn artikelen te vinden die gaan over de consequenties van discontinuïteit in de jeugdzorg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen artikelen over consequenties voor jongeren en hun gezinnen en artikelen over maatschappelijke consequenties.

  1. Jongeren en hun gezinnen
  2. Maatschappij