Jongere en hun gezinnen

Jongeren met problemen zitten in een onrustige of chaotische situatie. Jeugdzorg wil jongeren en hun gezinnen stabiliteit in hun leven terug laten vinden. Continuïteit in begeleiding helpt hierbij maar die continuïteit is niet vanzelfsprekend. Via deze pagina zijn artikelen te vinden die gaan over de consequenties van discontinuïteit in de zorg voor jongeren en hun gezinnen. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende drie fases:

  1. Gedurende de zorg
  2. Bij afloop van de zorg (nazorg)
  3. Als jongere meerderjarig wordt