Maatschappij

Problemen die zich voordoen bij jongeren hebben hun weerslag op de maatschappij. Er moet, liefst vroegtijdig, hulp georganiseerd worden. De samenleving wil graag dat die hulp effect sorteert en dat de kosten op te brengen zijn.

Via deze pagina zijn artikelen te vinden die gaan over de consequenties van discontinuïteit in de jeugdzorg voor de maatschappij.