HU onderzoek

De HU verzorgt als University of Applied Sciences onderwijs én praktijkgericht onderzoek. Vanuit kenniscentra werken docenten – onderzoekers en studenten samen aan onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s. Essentiële voorwaarde daarbij is dat de vraag uit de praktijk komt, of door de praktijk herkend kan worden als relevant.

Op deze site treft u onderzoeksprojecten vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) aan die betrekking hebben op continuïteit in jeugdzorg. Hierin is een onderverdeling gemaakt in (afstudeer)onderzoeken van studenten en andere onderzoeken. Alleen (afstudeer)onderzoeken van studenten die met een 7 of hoger als cijfer zijn beoordeeld worden op deze site geplaatst.

Deze site is ontwikkeld vanuit het onderzoek Op zoek naar het gewone leven van de lectoraten Kennisanalyse Sociale Veiligheid en Werken in Justitieel Kader. Een onderzoek dat mogelijk is gemaakt door subsidie vanuit SIA-Raak Publiek.