Wrap Around Care

In alle gezinnen komen nu en dan problemen voor. Voor een klein deel van de gezinnen blijken deze problemen om allerlei redenen niet oplosbaar te zijn. Kinderen en hun opvoeders krijgen het gevoel de greep te verliezen op wat er gebeurt. Het doel van het Wraparound Care-model is dat men (weer) greep krijgt op zijn eigen leven en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het veranderingsproces.

Daarom heeft de provincie in 2009 samen met de gemeente Utrecht, de gemeente Amersfoort en lokale welzijns- en jeugdzorgorganisaties voor gekozen om in het kader van “Utrechtse Jeugd Centraal” twee pilots Wraparound Care te starten. In deze pilots is inhoudelijke ondersteuning en onderzoek geleverd door het Lectoraat Werken in Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Dit lectoraat staat onder leiding van drs. Anneke Menger en prof. dr. Jo Hermanns. Jo Hermanns introduceerde het Wraparound Care-model in Nederland en deed op diverse plaatsen in Nederland onderzoek naar de werkzaamheid hiervan.

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal heeft als de doel de jeugdzorg meer aan te laten sluiten op de vraag van de cliënt, meer samenwerking tussen de sectoren te realiseren, de zorg zo mogelijk in de eigen leefomgeving van het gezin te organiseren en daarbij gebruik te maken van de sociale netwerken van het gezin en het oplossend vermogen van de cliënten zelf (empowerment). Het Wraparound Care-model is gebaseerd op dezelfde principes als die van het UJC.

Meer informatie over Wrap Around Care: http://www.onderzoek.hu.nl/los/kenniscentrum%20sociale%20innovatie/wraparound%20care