Studentonderzoeken

Tijdens verschillende fases van de opleiding voeren studenten bij Hogeschool Utrecht onderzoek uit. Onderstaand treft u onderzoeksverslagen van HU studenten aan die betrekking hebben op continuïteit in jeugdzorg én die met een cijfer 7 of hoger zijn beoordeeld.


Tiggeloven, S. (2015). Het belang van ouders en naasten voor een succesvolle terugkeer. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Een artikel als eindproduct van een afstudeeronderzoek over de invloed van ouders en naasten op een succesvolle terugkeer na verblijf in een residentiële jeugdinstelling en de hiervoor benodigde organisatorische veranderingen.

Artikel: Het belang van ouders en naasten voor een succesvolle terugkeer


Jansen, V. (2014). Van gesloten naar open Jeugdzorg. Amersfoort: Hogeschool Utrecht.

Een kwalitatief afstudeeronderzoek naar de beleving van cliënten van Fides over de overgang van gesloten jeugdzorg naar een open behandelgroep voor meiden tussen vijftien en achttien jaar.

Afstudeeronderzoek: Van gesloten naar open jeugdzorg

 

Schmahl, K., Stroobant, M., Slobbe, F. van & Welvaadt, R. (2015). De gevolgen van de Jeugdwet voor trajectzorg. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Een onderzoek als praktijkopdracht vanuit de minor Justitiële Dienstverlening over de invloed van de Jeugdwet waarbij de inhoud van de Jeugdwet, de veranderingen in de wet en de invloed van de Jeugdwet op de jongeren die in aanmerking voor trajectzorg in een jeugdzorgplusinstelling weergegeven worden.

Praktijkopdracht minor: De gevolgen van de Jeugdwet voor trajectzorg