Zijn er oplossingen die de continuïteit verbeteren?

Het organiseren van continuïteit in de jeugdzorg gaat over het verstevigen van de stabiliteit gedurende de hulpverlening en bij de overgangen hierin. Continuïteit kan versterkt worden door betekenisvolle personen te identificeren. Zij kunnen stabiliteit bieden gedurende de zorg en de consequenties van de overgang naar andere vormen van zorg of de afbouw hiervan helpen opvangen.

Continuïteit in de jeugdzorg is een belangrijke aanvulling op de inzet van werkzame interventies voor gedragsverandering. De effectiviteit kan te niet worden gedaan als interventies als een geïsoleerde behandeling worden aangeboden. Onderzoek naar de wijze waarop continuïteit het effect van de interventies kan versterken is echter nog schaars.

Via deze pagina zijn artikelen te vinden die gaan over oplossingsrichtingen om continuïteit en stabiliteit in de jeugdzorg te versterken. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende drie fases:

  1. Gedurende de zorg
  2. Bij afloop van de zorg (nazorg)
  3. Als jongere meerderjarig wordt