Betrokkenheid familie en netwerk

Holland, S., Faulkner, A., & PerezdelAguila, R. (2005). Promoting stability and continuity of care for looked after children: A survey and critical review. Child & Family Social Work10(1), 29-41.

Een literatuurstudie waarin naar voren komt dat er een voorkeur voor het samen plaatsen van broers en zussen, verwantzorg, ouderbetrokkenheid, professionele pleegzorg, individuele en multidimensionele steun bestaat. Dit zouden positieve uitkomsten hebben voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2206.2004.00339.x/abstract


Knorth, E. J., Harder, A. T., Zandberg, T., & Kendrick, A. J. (2008). Under one roof: A review and selective meta-analysis on the outcomes of residential child and youth care. Children and Youth Services Review30(2), 123-140.

Gedrags-therapeutische methodes en het betrekken van familie zijn het meest effectief gebleken in residentiële instellingen, op korte termijn. Naar lange termijn-uitkomsten is tot nog toe te weinig onderzoek gedaan.

URL: http://www.rug.nl/research/portal/publications/under-one-roof(d960919c-8285-4396-8833-7962252787be).html


Chance, S., Dickson, D., Bennett, P. M., & Stone, S. (2010). Unlocking the Doors: How Fundamental Changes in Residential Care Can Improve the Ways We Help Childre and Families. Residential Treatment for Children & Youth. 27. 127-148.                                                

Een onderzoek naar organisatorische veranderingen in residentiële jeugdzorg. Een opgezet programma in samenwerking met familie en netwerk, met als doel de jongere sneller naar een minder strikte hulpverleningsvorm te kunnen verplaatsen.


Geurts, E., Noom, M., & Knorth, E. (2010). Betrokken ouders verbeteren hulpverlening.  Jeugd en Co Kennis. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Een literatuurverzameling over de noodzaak van ouderbetrokkenheid gevolgd door een presentatie van de ontwikkelde methode “Jeugdzorg in Context”, waarin ouders nauwer betrokken zijn bij de hulpverlening van hun kind. Dit gevolgd door een matige evaluatie van de methode.

URL: http://www.jeugdkennis.nl/jgk/Artikelen-Jeugdkennis/Betrokken-ouders-verbeteren-hulpverlening?highlight


Boendermaker, L., van Rooijen, K., Berg, T., & Bartelink, C. (2013). Residentiële jeugdzorg: wat werkt?. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Dit betreft een literatuurverzameling waarin verschillende aspecten van effectieve residentiële jeugdzorg uiteen wordt gezet.

URL: http://www.nji.nl/nl/Watwerkt_ResidentileJeugdzorg.pdf