Knorth, E. J., Harder, A. T., Zandberg, T., & Kendrick, A. J. (2008). Under one roof: A review and selective meta-analysis on the outcomes of residential child and youth care. Children and Youth Services Review30(2), 123-140.

Gedrags-therapeutische methodes en het betrekken van familie zijn het meest effectief gebleken in residentiële instellingen, op korte termijn. Naar lange termijn-uitkomsten is tot nog toe te weinig onderzoek gedaan.

URL: http://www.rug.nl/research/portal/publications/under-one-roof(d960919c-8285-4396-8833-7962252787be).html


Boendermaker, L., van Rooijen, K., Berg, T., & Bartelink, C. (2013). Residentiële jeugdzorg: wat werkt?. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Dit betreft een literatuurverzameling waarin verschillende aspecten van effectieve residentiële jeugdzorg uiteen wordt gezet.

URL: http://www.nji.nl/nl/Watwerkt_ResidentileJeugdzorg.pdf


Hair, H. J. (2005). Outcomes for children and adolescents after residential treatment: A review of research from 1993 to 2003. Journal of Child and Family Studies14(4), 551-575.

In dit onderzoek komt naar voren welke factoren de kans op positieve individuele en systematische veranderingen bij kinderen en jongeren, verhogen na het ontslag uit een residentiële instelling.

URL: http://datatrends.fmhi.usf.edu/summary_127.pdf