Martin, P. Y., & Jackson, S. (2002). Educational success for children in public care: advice from a group of high achievers. Child & family social work7(2), 121-130.

Een onderzoek waarin adviezen worden uitgebracht voor verbetering van educatie, door 38 jongeren welke minstens een jaar in een pleeggezin of residentiële instelling hebben gewoond en wél hoog opgeleid zijn.

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2206.2002.00240.x/abstract


Gallagher, B., Brannan, C., Jones, R., & Westwood, S. (2004). Good practice in the education of children in residential care. British Journal of Social Work34(8), 1133-1160.

In dit onderzoek komt naar voren dat kinderen in een residentiële instelling goede educatieve uitkomsten kunnen boeken. Het laat ook de mogelijkheden zien hoe deze resultaten teweeg kunnen worden gebracht. Daarnaast beschrijft dit onderzoek het belang van het proces en de uitkomst van educatieve successen.


Hair, H. J. (2005). Outcomes for children and adolescents after residential treatment: A review of research from 1993 to 2003. Journal of Child and Family Studies14(4), 551-575.

In dit onderzoek komt naar voren welke factoren de kans op positieve individuele en systematische veranderingen bij kinderen en jongeren, verhogen na het ontslag uit een residentiële instelling.

URL: http://datatrends.fmhi.usf.edu/summary_127.pdf


Smeets, E. F. L. (2008). Samenwerking tussen speciaal onderwijs en residentiële instellingen: onderzoek naar de aanpak ‘Eén kind, één plan’. ITS-Radboud Universiteit Nijmegen.

In dit onderzoek is onderzocht doormiddel van gevalsstudies en telefonische enquêtes, hoe de samenwerking, afstemming en de communicatie tussen scholen en residentiële instellingen verlopen.

URL: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vi5u8xriaay5/f=/blg20108.pdf