Wat is het probleem?

In de ideale wereld hoeft een jongere met behoefte aan zorg slechts eenmaal zijn of haar verhaal te doen, waarna adequate hulp wordt geboden en het probleem verdwijnt. De werkelijkheid is helaas veel ingewikkelder. Er zijn veel verschillende zorgaanbieders. Iedere zorgaanbieder is gespecialiseerd op een ander vlak. Als de hulpvraag na verloop van tijd gaat verschuiven kan er weer een andere zorgaanbieder nodig zijn. Veranderingen kunnen ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld veranderingen van betrokken professionals, veranderingen van werkwijze of veranderingen van verblijfplaats. Dit heeft consequenties voor jongeren en hun gezinnen. Het heeft ook gevolgen voor de maatschappij die jeugdzorg moet organiseren en de consequenties moet opvangen als dit niet adequaat gebeurt.

Via deze pagina zijn artikelen te vinden die gaan over verschillende vormen van discontinuïteit in de jeugdzorg.


Eggertsen, L. (2008). Primary factors related to multiple placements for children in out-of-home care. Child Welfare87(6), 71-90.

Een onderzoek waarin naar voren komt welke factoren ervoor zorgen dat kinderen vaker worden overgeplaatst.

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534354


Vinnerljung, B., & Sallnäs, M. (2008). Into adulthood: a follow‐up study of 718 young people who were placed in out‐of‐home care during their teens. Child & Family Social Work13(2), 144-155.

Een onderzoek waarin ontwikkelingsuitkomsten van 25 jarige mensen onderzocht worden, die in hun tienerjaren uithuisgeplaatst zijn.

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2206.2007.00527.x/abstract


Mendes, P., & Moslehuddin, B. (2006). From dependence to interdependence: Towards better outcomes for young people leaving state care. Child Abuse Review15(2), 110-126.

Literatuurstudie die laat zien welke factoren bijdragen aan de slechte ontwikkelingsuitkomsten van uithuisgeplaatste kinderen of jongeren.

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/car.932/abstract


Newton, R. R., Litrownik, A. J., & Landsverk, J. A. (2000). Children and youth in foster care: Disentangling the relationship between problem behaviors and number of placements. Child abuse & neglect24(10), 1363-1374.

Overplaatsing van kinderen in pleeggezinnen zijn niet alleen de oorzaak maar ook het gevolg van gedragsproblemen. Zoals meerdere verstoringen van de primaire relaties en toenemend zelfvernietigend gedrag.

URL: http://uwf.edu/ejordan/web/DEP31030516/Entries/2011/8/12_CIP_Essentials_files/Newtown%202000.pdf


Rubin, D. M., O’Reilly, A. L., Luan, X., & Localio, A. R. (2007). The impact of placement stability on behavioral well-being for children in foster care. Pediatrics119(2), 336-344.

Instabiliteit van plaatsing heeft impact op de mate van gezond gedrag. Onderzocht aan de hand van de leeftijd van het kind.

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2693406