Pilots

Pilots

Er worden in het CoSIE project 10 pilots gedaan, rondom een specifieke maatschappelijke uitdaging. In Nederland werken we samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein, die de dienstverlening rondom arbeidstoeleiding van kwetsbare groepen willen verbeteren en het afvalprobleem in het Nypels plantsoen willen oplossen. In de interviews is meer over de pilots te lezen. De pilots van de andere deelnemende landen zijn:

  1. Italië: Vermindering van obesitas bij kinderen in Reggio Emilia.
  2. Zweden: Versterking van de sociale voorzieningen via co-creatie in Jönköping.
  3. UK: co-design van gepersonaliseerde diensten in het strafrechtelijk systeem.
  4. Estland: co-design van innovatieve ‘community-based services’ in Vorumaa.
  5. Hongarije:  ontwikkelen van een lokale economie in een zelf voorzienend dorp.
  6. Spanje: versterken van Valenciaanse ondernemersvaardigheden.
  7. Finland: co-empowerment van jongeren via sociale media, gericht op gezondheid en welzijn.
  8. Polen: co-housing van senioren in de stad Wroclaw.

Bijzonder aan de opzet van CoSIE is dat de pilots elkaar via 3 verschillende pilotgroepen opvolgen. Eerdere ervaringen zullen worden gebruikt, zodat het project profiteert van het voortdurend leren en ontwikkelen. Om dit leer-en ontwikkelproces te faciliteren worden Living Labs ingezet, waarover later meer. De pilotvolgorde wordt hieronder gevisualiseerd.

Hieronder zijn de pilots kort samengevat in een poster.