Research Pathway model (RPM)

Research Pathway model (RPM)

Een research pathway of onderzoekspad maakt inzichtelijk hoe een onderzoeksproces verloopt. Voor DRIVE 2021 is de Research Pathway Tool ontworpen door Lotte van der Sloot aan de hand van het Research Pathway Model (Van Beest et al., 2021). Het Research Pathway Model gaat uit van drie contexten waarin je onderzoek kunt doen en kunt innoveren: de theoretische context, de conceptuele context en de praktijk context. Daarnaast zijn er drie soorten activiteiten: Create & Understand, Explore & Test en Deliver & Implement. Door deze contexten en activiteiten in een matrix te plaatsen ontstaat er een map waarop een Research Pathway geplot kan worden.

Om de betrokkenheid van verschillende actoren en de samenwerking tussen onderzoekspartners in kaart te brengen kunnen deze door middel van figuren geplot worden op de matrix. Hierdoor ontstaat inzicht in wat verschillende belanghebbende doen in het project, in wat voor context zij zich bevinden en wie er een rol speelt in het opleveren van kennis, prototypes of veranderingen in de praktijkcontext. Aan de hand van de studie naar Create & Health ways of working (CHIWaWA)  is een set methodekaarten en een set resultatenkaarten gemaakt die ook geplot kunnen worden op de matrix. Hiermee kunnen onderzoekers en stakeholders inzicht krijgen in passende en waardevolle onderzoeksmethoden en in wat die methoden per stap kunnen opleveren voor alle betrokken tijdens een onderzoeksproject.

Bijlagen