Publicaties

2014

Mediastrategiespel museum editie

Measuring Social Media Activities of Dutch Museums: Developing a Social Media Monitor.
Brussee, R., Groot, W. De Groot, P. Haaken,T. Van Vliet H.. Casusbeschrijving, een gestructureerde inventaris van vragen voor de beschrijving van een casus in de mediasector. Hogeschool Utrecht 2014,

2015