Over het Crossmedialab

Crossmedialab (Lectoraat Crossmedia Business)

Het Crossmedialab is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die zich richt op interactieve (crossmediale) communicatie in relatie tot de ‘Human engagement’ en ‘Data driven value creation’. De focus ligt op strategisch business denken, meer specifiek op de wijze waarop organisaties van strategie naar tactiek kunnen komen en de effectiviteit daarbij van interactieve communicatie. In samenwerking met andere onderzoeksinstellingen en partners uit werkveld, onderzoekt het Crossmedialab zowel op een kwalitatieve als kwantitatieve manier, vraagstukken rondom deze twee onderzoekslijnen. Inzichten worden omgezet naar toepasbare tools en methodieken waarmee organisaties en professionals – in verschillende toepassingsgebieden- zelf innovatieve en effectieve business- en crossmediastrategieën kunnen ontwikkelen.

Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek
Het lectoraat Crossmedia Business vormt samen met de lectoraten Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek (J-Lab) en Crossmediale communicatie in het Publieke Domein (Publab) het Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Samen bevorderen wij de kennisopbouw en bieden wij inzicht en begrip door onderzoek naar de ontwikkelingen in de communicatie- en mediasector met als doel om de (aankomende) professional te equiperen en een duurzaam arbeidsperspectief te bieden.

Op basis van de fundamentele ontwikkelingen in onze informatiesamenleving richt het kenniscentrum zich op (de transitie van) crossmediale interactie als centraal vraagstuk. Het gaat om vraagstukken waarin de organisatie en de creatie van interactieve en participatieve communicatie van en voor mensen, groepen, organisatie en de maatschappij centraal staan. Onze focus ligt daarbij op de Nederlandse communicatie- en mediasector, maar onze onderzoeksoriëntatie is internationaal.

Binnen het Centrale thema zijn er een aantal sub-thema’s die samen het gehele interactiepalet omvatten:

Onderzoeksprogramma KCJ