Kentalis logo Logo-Pentologo_nvlfLogo-NSDSK SIA_logo AurisLogo  Logo Hanzehogeschool Groningen

DigiTaal

Taal leren met tabletgames

In het project DigiTaal is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van tabletgames in taaltherapie bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Welke games zijn geschikt voor gebruik in taaltherapie? Hoe kunnen games ingezet worden? Wordt met gebruik van games ook taal geleerd, zoals het geval is bij gebruik van traditionele materialen? Meer informatie over het onderzoek en de opbrengsten vindt u op deze site.

Tijdens het Eindsymposium van het project DigiTaal is de zoekwebsite LogoGames feestelijk gelanceerd. Op deze website kunt u games die geschikt zijn voor taaltherapie met jonge kinderen met TOS vinden en zelf beoordelen. U vind de website via...

Eindsymposium DigiTaal 19 oktober 2018

Eindsymposium DigiTaal 19 oktober 2018

Eindsymposium DigiTaal Taal leren met tabletgames Vrijdag 19 oktober 2018 van 11.00 tot 15.00 uur   Het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Auris, Kentalis, Pento, NSDSK en de NVLF een onderzoeksproject uitgevoerd...