Het projectteam Digitaal

Bij het project DigiTaal zijn lectoren en onderzoekers van twee lectoraten van Hogeschool Utrecht en een lectoraat van Hanze Hogeschool Groningen betrokken:

  • Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  • Architectuur van Digitale Informatiesystemen (ADIS)
  • Lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling (Hanzehogeschool Groningen)

De organisatie van het project DigiTaal is als volgtschema-organisatie-digitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit prof. dr. Ellen Gerrits (HU-L), dr. Raymond Slot (HU-ADIS), dr. Margreet Luinge (HH), dr. Maartje Kouwenberg/dr. Rob Zwitserlood (AURIS), dr. Freke Bonder (Kentalis), dr. Karin Wiefferink (NSDSK) en Gerti Rijpma (Pento).

Betrokken lectoren

 ellen-gerrits Prof. dr. Ellen Gerrits

Ellen Gerrits is lector Logopedie: Participatie door Communicatie sinds 2010 en hoogleraar logopediewetenschap sinds 2014. Ze is spraak-taalpatholoog en logopedist. Naast haar werk als lector is ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak-, en Taalpathologie en redacteur van het Tijdschrift voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie en het vakblad Van Horen Zeggen.

Met haar lectoraat wil Ellen Gerrits kennis en evidence-based interventies ontwikkelen die worden ingezet om de communicatie, spraak- en taalvaardigheid (de communicatieve redzaamheid) van kinderen en volwassenen te verbeteren.

 
 margreet-luinge Dr. Margreet Luinge

Margreet Luinge is lector Kind, Taal & Ontwikkeling. Zij studeerde aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen en Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 is zij gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘The language-screening instrument SNEL’.

Binnen het lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling wordt onderzocht hoe de gezondheid van kinderen kan worden verbeterd. Preventie van ontwikkelingsproblemen staat hierbij centraal. Centrale thema’s zijn: de spraak- en taalontwikkeling, de auditieve verwerking en te vroeg geboren kinderen.

 

Onderzoekers

 marjan-ter-harmsel Marjan ter Harmsel, onderzoeker

Marjan is sinds september 2016 junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Binnen dit lectoraat houdt zij zich bezig met het onderzoek naar innovatie van taaltherapie met tabletgames.

 Marjan is binnen het project DigiTaal betrokken bij alle werkgroepen. Zij is aanspreekpunt voor werkgroep 1. Marjan is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de evidenced based checklist voor tabletgames en het opstellen van de handleiding ‘Samen gamen’.

 inge-klatte Inge Klatte, onderzoeker

Inge is sinds mei 2016 junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Binnen dit lectoraat houdt ze zich bezig met onderzoek naar de effectiviteit van logopedische behandeling bij kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen.

 johanna-schulting Johanna Schulting, onderzoeker

Johanna is sinds november 2016 junior onderzoeker bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Binnen dit lectoraat houdt zij zich bezig met het onderzoek naar innovatie van taaltherapie met tabletgames.

Johanna is binnen het project DigiTaal betrokken bij alle werkgroepen. Zij is aanspreekpunt voor werkgroep 2. Johanna is verantwoordelijk voor het opstellen van de handleiding ‘Samen gamen’ en het onderzoek naar de evidenced based checklist voor tabletgames.

 ander-de-keijzer Ander de Keijzer, onderzoeker

Hogeschoolhoofddocent bij IICT-FNT

 

Ander is werkgroepleider van werkgroep 1. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de website om de beoordelingen te bekijken en te ranken.

Coördinatie en ondersteuning

 sonja Sonja Barends, operationeel projectleider

Sonja Barends is werkzaam als (operationeel) projectleider bij het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening en in die hoedanigheid ook van het project DigiTaal. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, het bewaken van de voortgang en het budget, en de rapportages aan de subsidiegever SIA Raak. Daarnaast verzorgt zij de communicatie met de consortiumpartners en andere betrokken partijen, de verspreiding van de resultaten en verder alles wat zich voordoet in het project.

Sonja vormt samen met de onderzoekers Marjan ter Harmsel, Inge Klatte, Johanna Schulting en Ander de Keijzer en de project-assistent het projectteam