Handreiking Samen Gamen

 

In het project DigiTaal is onderzocht wat de beste manieren zijn om een tabletgame in te zetten in taaltherapie bij jonge kinderen met TOS. Welke strategieën voor interactie en communicatie zijn hiervoor het meest geschikt?

Dit heeft geresulteerd in de Handreiking Samen Gamen. Hierin zijn de best practices voor communicatie en interactie met een jonge kinderen beschreven en geïllustreerd met videovoorbeelden, en specifieke aandachtspunten voor de behandeling met games benoemd.

De link naar de Handreiking Samen Gamen