Afstandsonderwijs

F.A.Q. – Digitaal toetsen

Veelgestelde vragen over digitaal toetsen. Dit betreft het nieuwe centrale toetsen (BYOD), het gebruik van vaste pc’s en online proctoring. Online proctoring wordt alleen nog in uitzonderingsgevallen toegepast.

Algemeen

Wat is het nieuwe centrale toetsen (BYOD)?

Het nieuwe centrale toetsen houdt in dat digitale toetsen op de campus, met surveillant en op een laptop van de student, worden afgenomen. En meer in detail: 

 • Er is altijd een surveillant aanwezig vanuit de Toetsorganisatie  
 • Het betreft afname van digitale toetsen in TestVision 
 • De afname is op een laptop van de student zelf
  NB: Er is een beperkt aantal HU-laptops beschikbaar voor studenten die geen geschikte laptop hebben of voor wie bezwaar heeft om software op hun laptop te installeren.Beschik je (tijdelijk) niet over een eigen (geschikte) laptop? Allereerst vragen we je je best te doen en in je omgeving te kijken naar alternatieven. Zijn die er niet dan kan je via de Toetsorganisatie een aanvraag doen voor het gebruiken van een HU-leenlaptop.

  Via AskHU vind je meer informatie over het aanvragen van een HU-leenlaptop. Tevens vind je daar het aanvraagformulier. Zoek via AskHU op “leenlaptop” om op de juiste pagina te komen.

 • Het betreft géén online proctoring, want het is op een HU-locatie en de belangrijkste toezicht-/surveillancefunctie wordt door de surveillant uitgevoerd. We gebruiken wél proctorsoftware, maar met veel minder privacygevoelige instellingen: 
  • De software bewaakt de digitale veiligheid 
  • Er worden geen webcambeelden opgenomen 
  • Er worden geen geluidsopnames gemaakt 
  • Het ID wordt niet gescand 
 • De student moet Google Chrome of MS Edge en de Proctorio plug-in op zijn/haar laptop installeren. Deze kan de student desgewenst na afloop van de toets verwijderen.  

Wat is online proctoring?

Online Proctoring is online toezicht. Er bestaan meerdere vormen van online proctoring. De scope van deze FAQ is beperkt tot de vorm proctoring middels geautomatiseerd reviewen met software van Proctorio. De software werkt met geautomatiseerde reviewondersteuning en opslag van proctorgegevens (o.a. de beelden). Reviewers kijken dus niet live mee met wat je doet maar kijken achteraf alleen naar momenten waarop de software signaleert dat sprake is van ‘afwijkend gedrag’. Bij het configureren van de software wordt per tentamen vooraf aangegeven wat afwijkend gedrag is. Mag de student bijvoorbeeld wel of geen naslagwerk gebruiken tijdens het tentamen, of andere software opstarten? Afwijkend gedrag is bijvoorbeeld als een student wegloopt of wegkijkt, of als er iemand anders in de ruimte wordt gedetecteerd. De reviewer krijgt hiervan een melding via een rapportage die automatisch wordt gegenereerd op basis van gedrag dat vooraf als ‘afwijkend’ is gedefinieerd. De reviewer kan die specifieke momenten terugkijken en beoordelen of er sprake is van een ‘verdenking van onregelmatigheid’. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld het drinken van een glaasje water wordt gezien als ‘verdenking van onregelmatigheid’. De proctorgegevens (zoals de beelden) blijven een maand opgeslagen, waarna ze automatisch worden verwijderd, tenzij de examencommissie meer tijd nodig heeft om de beelden in te kunnen zien vanwege een verdenking van onregelmatigheid.​ 

Kan ik oefenen met geproctorde toetsen?

Als je docent een oefentoets voor je heeft klaargezet kan je een geproctorde toets oefenen. 

Wanneer krijg ik mijn cijfer?

Je krijgt je cijfer binnen het reguliere nakijktermijn, tenzij anders gecommuniceerd wordt door je opleiding. 

Het nieuwe centrale toetsen (BYOD)

Waarom wordt het nieuwe centrale toetsen ingevoerd?

Het gebruik van digitaal toetsen neemt al jaren sterk toe. We hebben op PL97 nu 421 toetsplekken op vaste pc’s, die in toetsweken ook vóór Covid-19 al vol zaten. De groei van digitaal toetsen is door Covid-19 verder versneld.
Bij deze enorme groei is een schaalbare oplossing die snel beschikbaar is het meest passend. We maken daarom gebruik van elementen uit online proctoring en maken deze veilige oplossing minder privacygevoelig.  

Welke uitzonderingen zijn er? / Wanneer maak ik de toets op een PC?

Toetsafname via een vaste pc vindt plaats op Padualaan 97. Hier hoef je geen eigen laptop mee te nemen, je maakt de toets op een pc die in het lokaal staat.*

De BYOD-toetsen zullen worden afgenomen op Padualaan 101. Hiervoor neem je je eigen laptop en oplader mee.

 

*In uitzonderingsgevallen zijn er toetsen die BYOD zijn op PL97. Dit komt voor als een toets zowel op PL101 als PL97 tegelijk geroosterd is. Je ziet dit terug in myHU bij je betreffende tentamens bij het cursusoverzicht, waar een rood symbool met een uitroepteken staat met ‘BYOD’ erachter.

 

Digitale toetsen die op HU Amersfoort worden afgenomen, worden op een vaste pc gemaakt.

Hoe wordt het toezicht geregeld?

BYOD: Surveillanten controleren het ID van studenten en werken met presentielijsten. Zij houden zoals gebruikelijk toezicht op studenten die in de zaal aanwezig zijn, te weten: niet met elkaar communiceren, geen mobieltje gebruiken etc. De surveillant kan geen technische vragen beantwoorden, daarvoor is een chatfunctie en kan de student mailen met de Toetsorganisatie.

Omdat we willen voorkomen dat studenten via bijvoorbeeld internet of de mail onregelmatigheden plegen die de surveillant niet waarneemt, is software nodig. Hiervoor wordt de proctorsoftware van Proctorio gebruikt. Omdat we de toets afnemen op de HU mét surveillant, worden géén webcambeelden gemaakt noch geluid opgenomen. Wel zorgt de software ervoor dat er een opname komt van wat de student in zijn/haar scherm doet en ziet. Ook houdt de software de door de student bezochte websites bij. Dit betekent dat de gemaakte opnamebeelden gereviewd moeten worden, aanvullend op het toezicht wat de surveillant heeft gehouden in het toetslokaal. 

Vaste pc: Surveillanten controleren het ID van studenten en werken met presentielijsten, of er wordt gebruik gemaakt van scanners die de studentenpas scannen voor snelle doorloop bij grote groepen. Zij houden zoals gebruikelijk toezicht op studenten die in de zaal aanwezig zijn, te weten: niet met elkaar communiceren, geen mobieltje gebruiken etc.

Waaraan moet mijn laptop voldoen?

Om een toets met het nieuwe centrale toetsen te maken heb je een eigen computer nodig met daarop de browser Chromeof Microsoft Edge, de proctorio plug-in en eventuele hulpprogramma’s. Een webcam en microfoon zijn niet nodig. Daarbij dient je computer aan de minimale systeemeisen van Proctorio te voldoen, deze zijn te vinden op: https://proctorio.com/support/requirements

Als het gelukt is om met jouw laptop een oefentoets hebt maken of als je eerder een geproctorde toets hebt afgenomen dan kun je ervan uitgaan dat jouw laptop voldoet. Test dan nog wel de verbinding met Eduroam (wifi op de HU)

Hoe je dit doet?

 • Op de HU zelf aanwezig
  • Wij adviseren om je verbinding met Eduroam (de wifi op de HU) te testen. Bijvoorbeeld als je een keer voor praktijkles op de HU moet zijn. Als het niet lukt om verbinding te maken kun je de stappen ondernemen die op deze pagina beschreven staan.
 • Niet voortijdig op de HU aanwezig
  • Als je voor je toets niet meer op de HU komt, dan adviseren we je om tijdig naar je toetslokaal te komen. 30 minuten voorafgaande aan de toets is deze ruimte beschikbaar voor in- en uitloop. Test je verbinding. Mocht het niet lukken om verbinding te maken dan kun je de stappen ondernemen uit deze pagina.
  • Als dat niet lukt kun je een mailtje sturen naar onlinetoetsing@hu.nl. Ook kun je via de surveillant of een gangwacht van de toetsorganisatie vragen om hulp te regelen.  
   NB: Omdat er veel studenten tegelijk starten kan het zijn dat je even moet wachten tot er hulp is.  
   De toetstijd start echter pas als je bent ingelogd in TestVision.

Voor onze toets is naast TestVision hulpsoftware nodig. Hoe gaan we hiermee om?

Soms is hulpsoftware nodig voor een toets. Dat betekent dat studenten deze software op hun laptop moeten hebben staan.  
NB: Veel software, zoals MS Office (inclusief Excel en Word) kunnen studenten met hun HU account voordelig aanschaffen en installeren via www.surfspot.nl. Opleidingen die PuttyPowerBI en SPSS gebruiken weten meestal zelf hoe hun studenten aan deze software kunnen komen.  
Als niet verwacht kan worden dat studenten de benodigde hulpsoftware op hun laptop hebben, zal de opleiding dat in de roosteraanvraag op moeten nemen. Nadere instructies hierover volgen later.  

Welke voorzieningen worden georganiseerd?

Voorzieningen zoals bijvoorbeeld extra tijd worden zoals gebruikelijk georganiseerd. Studenten die recht hebben op het gebruik van Claroread kunnen deze software zelf kosteloos downloaden. 

Klik hier om te lezen hoe je Claroread moet installeren

Heb ik als student een ID en/of studentenpas nodig om een tentamen te maken?

Een geldig ID is verplicht om je tentamen te mogen maken. We willen je vragen je fysieke studentenkaart mee te nemen bij digitale toetsing of je studentnummer paraat te hebben. Een afbeelding op je telefoon kan niet gescand worden.

Wat moet een student doen als die een toets heeft gemist door ziekte of quarantaine?

Het kan voorkomen dat studenten ziek zijn, verkoudheidsklachten hebben of om andere redenen in quarantaine zijn en hun toets missen. In dat geval kunnen studenten, conform de bestaande procedures, via HUKAS bij de examencommissie vragen om een extra kans. 

Privacy

Hoe waarborgt de HU mijn privacy?

De Hogeschool Utrecht vindt privacy erg belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In de Privacyverklaring leggen we uit wat er gebeurt met jouw persoonsgegevens en hoe we jouw privacy waarborgen als je een toets maakt met online toezicht, verder proctoring genoemd. 

In de verwerkingsovereenkomst met Proctorio zijn alle afspraken vastgelegd waar de aanbieder van de proctortool zich aan moet houden. Deze zijn conform de Europese richtlijnen voor privacy. Bij de onderhandelingen met deze aanbieder is steeds scherp gekeken en geoordeeld op de maatregelen die de aanbieder van de proctortool neemt om de privacy te beschermen. 

De verzamelde gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. 

Blijft mijn device ook na de toets toegankelijk voor proctorio of anderen?

Nee, enkel tijdens het maken van de online proctoring toets kan Proctorio meekijken met de webcam en de microfoon gebruiken. Bij een BYOD toets wordt er alleen een schermopname gemaakt.

Zodra je Proctorio afsluit is je device niet meer toegankelijk. Er blijven (buiten de geïnstalleerde plug-in) geen gegevens van Proctorio achter op je device. Ook is het niet mogelijk je device over te nemen. 

Wat gebeurt er met de vastgelegde data en door wie wordt deze bekeken?

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het maken van een toets op afstand met online toezicht worden in eerste instantie geautomatiseerd verwerkt. Ze worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de HU die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een examinator. Dit gebeurt alleen in die gevallen waarin via het systeem onregelmatigheden zijn ontdekt die kunnen wijzen op afwijkend gedrag. 

Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt?

Als je online een toets maakt waarbij de HU online toezicht houdt met behulp van proctoring, dan verwerkt de HU de volgende persoonsgegevens: Voor en achternaam; E-mailadres; Foto van je Identiteitsbewijs: Identiteitskaart, Rijbewijs of Paspoort (zonder BSN); Een foto van jou, die genomen wordt via de webcam van jouw laptop of computer; Video en audio-opnames van jou en de kamer waar je je toets maakt, gemaakt via de webcam van jouw laptop of computer; Beeldschermactiviteiten tijdens het maken van de toets; Aanslagen op het toetsenbord; Hoofd- en oogbeweging; Het IP-adres van het computernetwerk waarmee jouw laptop of computer verbonden is; De internetpagina’s die je bezoekt tijdens de toet safname; Jouw antwoorden op de toetsvragen. 

Als je gebruik maakt van de chat voor vragen die je tijdens het maken van de toets hebt over de proctoring tool, dan worden jouw e-mail en IP-adres direct versleuteld en opgeslagen bij een organisatie die deze gegevens in opdracht van Proctorio verwerkt in de VS. 

Bij wie kan ik terecht met vragen over hoe de HU met mijn privacy omgaat?

Je kunt je vraag over privacy stellen aan de privacydesk. Mail naar askprivacy@hu.nl. 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

In elk geval een maand, en wanneer er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheid en de examencommissie hier onderzoek naar moet doen, of in geval er een beroepszaak of bezwaarprocedure loopt, kunnen de gegevens langer worden bewaard, maar niet langer dan nodig. 

Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens die voor het maken van de toets worden verwerkt, worden uitsluitend versleuteld bewaard door landen binnen de Europese Unie. Wanneer je tijdens de toets gebruik gemaakt van een e-mail of chatbericht aan de helpdesk, dan worden jouw IP adres en je e-mailadres volgens afspraken in de verwerkersovereenkomst (beveiligd en versleuteld) opgeslagen in de VS. 

Wie kunnen er bij mijn persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden alleen door een beperkte groep HU-medewerkers ingezien.De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het maken van een toets op afstand met online toezicht worden in eerste instantie geautomatiseerd verwerkt. Ze worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de HU die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een examinator. Dit gebeurt alleen in die gevallen waarin via het systeem onregelmatigheden zijn ontdekt die kunnen wijzen op afwijkend gedrag. 

Waarom heeft de HU mijn persoonsgegevens nodig?

Bij het maken van een toets op een locatie van de HU doen we dit door middel van fysieke surveillance. Nu we online toetsen, doen we dat op aan andere manier dan je gewend bent en zullen we jouw persoonsgegevens ook op een andere manier verzamelen en gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

a.) authenticatie. Er wordt na het maken van de toets gecontroleerd of jij degene bent voor wie je je hebt uitgegeven;

b.) fraudecontrole. Er wordt na het maken van de toets gecontroleerd of je je tijdens het maken van de toets gehouden hebt aan de geldende regels en geen gebruik gemaakt hebt van ongeoorloofde bronnen zoals spiekbriefjes, chats en internet. 

Hoe onderbouwt de HU de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ (artikel 6.1 (f) AVG). Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en jouw rechten en vrijheden daarbij voldoende zijn geborgd. De HU is op basis van de Wet hoger onderwijs (WH) vrij om de praktische organisatie van examens in te vullen. Bij deze invulling moet altijd een afweging worden gemaakt tussen de belangen van de instelling en de impact op de privacy van de studenten. Deze afweging moet worden vastgelegd. Door de Covid19-pandemie is het niet mogelijk om examens op grote schaal op een locatie van de HU af te nemen. In die gevallen waarin het niet mogelijk is een alternatieve vorm van toetsing te kiezen en ook andere vormen van toezicht niet mogelijk zijn, heeft de HU er in deze uitzonderlijke situatie voor gekozen de examens via online proctoring af te nemen. Dit heeft impact op de privacy van de student, die de HU via verschillende maatregelen zoveel mogelijk zal beschermen. 

Wordt mijn BSN nummer opgeslagen?

Nee, het BSN nummer is niet nodig voor het afnemen van de online toets. Bij je rijbewijs en identiteitskaart staat je BSN nummer achterop en zal deze ook niet te zien zijn bij de scan. Bij het paspoort staat hij wel voor op (verwerkt in een langere code) en kun je deze het beste afplakken. Mocht je per ongeluk vergeten zijn je BSN af te plakken, dan wordt het BSN alleen versleuteld opgeslagen en alleen ingezien door de HU medewerker die het ID bewijs controleert. 

De privacyverklaring van de HU komt niet overeen met wat Proctorio zelf aangeeft in zijn privacyverklaring, hoe kan dat?

De privacyverklaring op de site van Proctorio betreft de regelingen in de VS. Met Europese universiteiten en scholen zijn andere afspraken gemaakt, die gelden binnen de Europese Privacywetgeving. De privacyverklaring van de HU is op deze afspraken gebaseerd. 

Welke gegevens worden er in VS opgeslagen en waarom staat dat dan niet bij delen met derden?

Alleen de gegevens die gedeeld worden met de helpdesk van Proctorio, bij technische problemen bij de toets, worden in de VS opgeslagen. Ze worden verder niet gedeeld met derden. 

Waarom vraagt Proctorio bij installatie om machtigingen voor audio- en video opnamen als dit voor BYOD niet gebruikt wordt?

Dit is een standaard vraag die Proctorio stelt bij installatie, de applicatie neemt pas op wanneer examinatoren of andere daartoe gemachtigden dit zo instellen. Het betekent dus niet dat de applicatie vanzelf audio en/of video opnamen maakt. Bij BYOD wordt alleen het scherm en de toetsaanslagen opgenomen.

Security

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De HU heeft technische en organisatorische afspraken gemaakt met Proctorio om de verwerking van jouw gegevens te beschermen. Daarin is onder andere opgenomen dat gegevens die tijdens het online toezicht vastgelegd worden, versleuteld worden verstuurd en opgeslagen. De opgeslagen gegevens zijn alleen door medewerkers van de HU in te zien die betrokken zijn bij het controleren van de toetsafname en niet door Proctorio zelf of andere klanten van Proctorio. 

Wat doet de HU als er een datalek is bij Proctorio?

Proctorio heeft allerlei beveiligingsmaatregelen genomen om het risico op een datalek zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de gegevens direct te versleutelen en de bestanden op te slaan op beveiligde systemen. Toch is een datalek nooit uit te sluiten en hebben we hier afspraken gemaakt conform de AVG wetgeving bij een datalek. 

In de verwerkersovereenkomst hebben we vastgelegd dat Proctorio ons (onze Functionaris Gegevensbescherming) bij een datalek onmiddellijk op de hoogte brengt, bijdraagt aan het onderzoek naar het datalek en maatregelen neemt om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De FG zal ook direct de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)op de hoogte brengen van een datalek en indien nodig zal de AP een onderzoek instellen. Meer informatie over de datalekprocedure is te vinden op AskHU. 

Als er een hack is, zijn mijn persoonsgegevens dan in te zien?

Alle persoonsgegeven worden versleuteld opgeslagen. Toch is er bij een datalek nooit volledig uit te sluiten dat er persoonsgegevens lekken. Dit is helaas niet te garanderen. 

Kwetsbaarheid Proctorio

Wanneer is de kwetsbaarheid gemeld?

Op 13 december 2021 is middels nieuwsberichten een kwetsbaarheid van Proctorio openbaar gemaakt. De HU heeft direct een onderzoek ingesteld. Hierbij is samengewerkt met de experts van andere onderwijsinstellingen die Procotrio gebruiken. Het betrof een kwetsbaarheid die op 17 juni 2021 aan Proctorio is gemeld en middels een update op 24 juni 2021 is verholpen. Proctorio heeft aangegeven dat de kwetsbaarheid vanaf 20 april 2021 in de plugin aanwezig is geweest. De applicatie is veilig te gebruiken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de kwetsbaarheid daadwerkelijk is misbruikt.

Is de kwetsbaarheid misbruikt?

De kwetsbaarheid in de software is aan Proctorio gemeld door ethische hackers. Deze hackers onderzoeken kwetsbaarheden, maar maken er geen misbruik van. In de logboeken van Proctorio is geen bewijs gevonden voor het misbruiken van de kwetsbaarheid anders dan gebruik door de ethische hackers.

Hoe weet ik zeker dat ik nu de juiste versie van Proctorio gebruik?

De bowser-extensie van Proctorio wordt automatisch voorzien van de laatste updates. Je gebruikt hierdoor altijd de meest recente versie, zelf handmatig updaten is niet nodig.

Is er naar aanleiding van de kwetsbaarheid melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Na het bekend worden van de kwetsbaarheid is een onderzoek gestart waarin met verschillende onderwijsinstellingen is samengewerkt. Omdat de kans en impact op een daadwerkelijke inbreuk als klein is beoordeeld door de CISO’s van de onderwijsinstellingen die Proctorio gebruiken en er geen aanwijzingen zijn gevonden van een daadwerkelijke inbreuk is geen datalek-melding gedaan. Wel wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over de kwetsbaarheid en de uitkomsten van het onderzoek.

Wat kan ik zelf doen om veilig gebruik te maken van Proctorio?

Proctorio en de bijbehorende meldingen aangaande het gebruik van de camera/microfoon/beeld hoor je alleen te krijgen bij het maken van een toets in TestVision. Om een toets met TestVision in combinatie met Proctorio te maken heb je de browser-extensie van Proctorio nodig. Uiteraard mag je deze na het maken van een toets weer verwijderen of deactiveren. Daarbij is het natuurlijk goed om met gezond verstand je over het internet te bewegen en voorzichtig om te gaan met software op internet.

Voorzieningen

Wat moet ik doen als mijn webcam en/of microfoon niet werkt?

Voor een BYOD toets is dit geen probleem, bij zo’n soort online toets wordt alleen een schermopname gemaakt. Voor een Online Proctoring toets is het wel noodzakelijk dat zowel de webcam als de microfoon werkt.

Stap 1) Probeer dit zelf aan de praat te krijgen. 

Stap 2) Probeer apparatuur te lenen van een iemand in jouw omgeving. 

Stap 3) Neem contact op met de helpdesk.

Stap 4) Ga naar de examencommissie / je decaan. 

Ik heb geen geschikte laptop om de toets te maken.

Beschik je (tijdelijk) niet over een eigen (geschikte) laptop? Allereerst vragen we je je best te doen en in je omgeving te kijken naar alternatieven. Zijn die er niet dan kan je via de Toetsorganisatie een aanvraag doen voor het gebruiken van een HU-leenlaptop.

 

Via AskHU vind je meer informatie over het aanvragen van een HU-leenlaptop. Tevens vind je daar het aanvraagformulier. Zoek via AskHU op “leenlaptop” om op de juiste pagina te komen (of klik hier). Bij voorkeur openen in de browser MS Edge.

 

Vul het formulier ‘aanvragen leenlaptop’ (zie ‘gerelateerde links’) uiterlijk 5 werkdagen voor de toetsdatum in. Je ontvangt na het indienen het verzoek een ontvangstbevestiging op je scherm en tevens in je mail. Dit is geen goedkeuring van de uitleenaanvraag, alleen een ontvangstbevestiging van je ingediende verzoek. De Toetsorganisatie bevestigt per mail of er een leenlaptop beschikbaar voor je is.

Is Google Chrome noodzakelijk of kan ik ook een andere browser gebruiken?

Microsoft Edge of Google Chrome én de plugin van Proctorio zijn noodzakelijk om een toets met Proctorio te maken. Toetsen in TestVision waarbij geen gebruik wordt gemaakt van Proctorio kunnen ook via andere browsers worden gemaakt (Chrome, Edge en Firefox zijn de aangeraden browsers voor TestVision). 

Zijn er eisen voor de inrichting van mijn kamer bij een Online Proctoring toets?

Er moet voldoende belichting zijn.

Verder is het geen probleem als er bijvoorbeeld een spiegel in de kamer hangt.

Kan ik de camera van het ene device gebruiken (bijvoorbeeld van een tablet) en de toets dan op een ander device maken (bijvoorbeeld een laptop)?

Nee, alles moet via hetzelfde device gedaan worden. 

Kan de toets ook vanuit het buitenland afgenomen worden?

Zolang je ergens een rustige ruimte hebt, met stabiel internet en een computer met webcam, microfoon en Google Chrome of MS Edge kan je de toets maken. Houdt wel rekening met mogelijk tijdsverschil tussen het land waar jij de toets maakt en Nederland.

Hoe wordt rekening gehouden met speciale voorzieningen?

Als je recht hebt op speciale voorzieningen, dan kun je dit bespreekbaar maken bij de decaan. 

Wat moet ik doen als Claroread niet alles voorleest?

Claroread heeft een setting waarmee niet de pagina wordt voorgelezen maar hetgeen wat onder je muis staat, dit zou het probleem moeten oplossen. Deze optie is te vinden onder ‘geavanceerde spraak’. Ook kun je een vak slepen over tekst, waarna de tekst voorgelezen wordt. Let erop dat de tekst kwalitatief hoogwaardig is, bijvoorbeeld selecteerbaar, een foto van tekst kan niet worden voorgelezen.

Tijdens de toets

Ik krijg de foutmelding ‘uw sessie is verlopen’

De onderstaande stappen verhelpen deze foutmelding: 

 1. Ga in Chrome naar het volgende adres (geen http of www ervoor zetten!): chrome://flags/#same-site-by-default-cookies 
 2. Chrome laat nu een pagina zien met allerlei instellingen. De bovenste instelling is: SameSite by default cookies 
 3. Deze instelling staat moet op ‘Disabled’ worden gezet. 
 4. Zodra de instelling op ‘Disabled’ wordt gezegd vraagt Chrome (middels een balk onderin de browser) om de browser (niet Windows) te herstarten.
 5. Pas na een herstart van de browser is de nieuwe instelling actief. 
 6. Log vervolgens opnieuw in via http://hu.testvision.nl/online/kandidaten  

Er wordt aangekondigd dat er een 'Roomscan' gemaakt moet worden. Wanneer en hoe doe je dat?

De roomscan vindt plaats direct nadat je alle andere stappen bij Proctorio hebt doorlopen en direct voordat je kan beginnen met je tentamen. Wanneer je een laptop gebruikt, dan beweeg je de laptop zodat je kamer zichtbaar is. Als je gebruik maakt van een losse webcam dan beweeg je de webcam zodat de kamer zichtbaar is. Niet in alle gevallen is een roomscan onderdeel van het proces wat je doorloopt voor de start van de toets. 

Blokkeert Proctorio het gebruik van mijn laptop? Is het nog mogelijk om documenten te openen?

Afhankelijk van de gekozen set instellingen door de docent kan je tijdens de afname van een toets meer of minder gebruik maken van functies van je browser en computer. Als de gekozen instellingen van de docent een bepaalde functie (zoals het openen van documenten) niet beperkt, wordt gebruik maken van die functie nog steeds opgeslagen. 

Mijn boeken staan op een ipad/e-reader, mag ik deze gebruiken tijdens het tentamen?

Nee, tenzij dit expliciet aangegeven is door jouw docent voor een specifieke toets. 

Gaan de pre-checks van mijn toetstijd af? Hoeveel tijd kosten de pre-checks?

Je tijd in TestVision gaat pas lopen nadat je na de pre-checks op ‘starten’ klikt. De pre-checks duren ongeveer 5 minuten. 

Ik moet met meerdere mensen tegelijk in dezelfde ruimte hetzelfde tentamen maken. Mag dat?

Bij BYOD is dat normaal, evenals toets op vaste pc. Voor online proctoring is dat is niet de bedoeling. Geluiden en bewegingen van een andere persoon in de ruimte waar je je toets maakt worden dan geregistreerd tijdens jouw tentamen. Dat kan leiden tot een melding in de rapportage van jouw toets. 

Hoe wordt getoetst op fraude?

De Proctorio software doet een aantal dingen. 

 • Via identificatie en verificatie zorgen dat jij bent wie je zegt dat je bent en zorgen dat alles werkt voordat je begint met je tentamen. 
 • Tijdens je tentamen de mogelijkheden die je hebt om van bepaalde functies van je computer of browser gebruik te maken beperken. 
 • Tijdens je tentamen webcambeelden, het scherm van je computer en je microfoon opnemen. Op basis van die derde categorie (opnames) gaat de software automatisch kijken welke studenten op welke momenten mogelijk verdacht gedrag vertonen en die momenten worden dan gemarkeerd. 
 • Hierna gaat een medewerker naar die gemarkeerde momenten kijken of er echt iets aan de hand is of dat de student bijvoorbeeld alleen maar een slokje water dronk. Als die medewerker denkt dat er echt iets aan de hand zou kunnen zijn, wordt er contact gezocht met de examencommissie die er dan zelf nog een keer naar kijkt. Je gedrag wordt dus niet door de software als fraude bestempeld, hier kijken altijd minstens twee verschillende personen naar. 

Hoe werkt de ID-scan en hoe kan ik mij legitimeren?

Bij BYOD en toetsen op vaste pc zal de surveillant je ID controleren, daar is dus geen sprake van een ID-scan.

Bij een online proctoring toets kun je je legitimeren met je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. De scan leest de gegevens van je ID uit en versleutelt die ook direct. Alleen medewerkers van de HU die de ID controle uitvoeren, kunnen de gegevens op jouw ID bewijs zien. Als je BSN op de voorkant van je ID bewijs staat, vragen we je om die af te plakken. 

Is het een probleem als mijn internetverbinding tijdens het tentamen wegvalt?

TestVision slaat elke minuut alle gegeven antwoorden op. Daarnaast slaat TestVision de gegeven antwoorden op als je naar een andere vraag navigeert. 

Als je de toets hebt gestart en je zit tijdelijk niet meer in de toets dan loopt de tijd niet door. 

Wat moet ik doen als de pop-up van Proctorio in de weg zit of als ik het onprettig vind om mezelf te zien tijdens een toets?

Je kan de pop-up van Proctorio minimaliseren waardoor je jezelf niet meer ziet. Ook kan je de pop-up verplaatsen naar een plek die jij prettig vindt. 

Mag ik eten of drinken tijdens mijn toets?

Je mag drinken uit een doorzichtig flesje of beker. In een toetszaal mag niet worden gegeten, tenzij je daar een speciale voorziening voor hebt.

Wat moet ik doen als de webcam niet wil focussen op mijn ID-bewijs?

Er zijn verschillende dingen die je kan proberen. Het ID-bewijs rond bewegen, met name van de camera af en naar de camera toe. Ook kan het met verlichting in de ruimte te maken hebben, dit kan te veel of juist te weinig zijn. Als dit alles niet helpt dan zal het aan je hardware liggen. Uiteindelijk is het aan de docent achteraf of hij of zij jou goed genoeg kan identificeren. 

Wat moet ik doen als tijdens de toets Proctorio niet meer zichtbaar is maar ik nog wel in de toets zit?

Sluit de browser via het kruisje rechtsboven (dus geef niet binnen de toets aan dat je klaar bent). Bij het sluiten van de browser blijven al je TestVision antwoorden bewaard. Start dan opnieuw de browser en navigeer weer naar de toets, Proctorio zou dan gewoon weer op moeten starten. 

Als ik tijdens mijn tentamen een hulpvraag indien via mail naar onlinetoetsing@hu.nl, wordt dat dan als fraude gezien?

Proctorio zal dit markeren als onregelmatigheid, maar omdat de beelden bij twijfel bekeken worden door een examinator zal gezien worden dat het een hulpvraag betreft en dit dus niet als fraude bestempelen. Stuur daarom je vraag niet via je mobiele telefoon in maar via de pc waarop je de toets maakt, dat maakt het zichtbaar voor de examinator. 

Mag ik de toetsvragen fotograferen of kopiëren of op een andere manier bewaren?

Nee, dat mag niet. Je mag ook geen schermafbeeldingen vastleggen of de toets met een camera opnemen. 

Hoe weet ik hoeveel tijd ik nog heb?

Hoeveel tijd je nog hebt is onderin je beeld zichtbaar tijdens een TestVision toets. 

Storingen

Ik heb problemen met de hardware (webcam, mic, anders namelijk..)

Heb je getest of ze aanstaan of werken? Testen kun je doen op https://www.onlinemictest.com/. 

Werkt het nog steeds niet? Bel de HU Helpdesk: 088-4816666 – keuzeoptie 6 (bereikbaar ma-vr, 8-17 uur). NB: De hulpmogelijkheden hier zijn beperkt want jouw PC is geen HU-apparaat. Mocht je daarmee niet geholpen zijn en heb je geen vervangende laptop tot je beschikking, doe dan een verzoek om alternatief bij je examencommissie via https://hukas.hu.nl. 

Ik heb problemen met het installeren van de plug-in

Heb je de instructie doorgenomen voor installatie in het Handboek Student voor proctoring? Deze kun je vinden op pagina’s 11-16, voor Windows en Mac. 

Werkt bovenstaande niet? Mail je vraag naar onlinetoetsing@hu.nl 

Ik krijg de melding dat mijn CPU/RAM te laag is.

Doorgaans kun je wel starten met je tentamen ook al krijg je deze melding. Mocht je daarover twijfelen, stel je vraag dan aan de live chat van Proctorio via https://proctorio.com/support. Dit contact verloopt in het Engels. 

Ik zie mijn toets niet klaarstaan.

Heb je een inschrijving voor dit blok? Check in Osiris of je inschrijving klopt. Bel voor vragen over je inschrijving naar het STIP: 088 481 9999 (bereikbaar ma-vr, 8.30-16 uur). Is je vraag daarmee niet beantwoord, mail dan naar onlinetoetsing@hu.nl. 

Ik blijf in een laadscherm hangen.

Maak je gebruik van een Mac? Dan kan het zijn dat Proctorio en/of Chrome geblokkeerd wordt. Lees de instructie van installatie voor Mac in Handboek Student voor proctoring op pagina’s 13-16. Werkt dit niet of heb je geen Apple: Stel je vraag aan de live chat van Proctorio via https://proctorio.com/support. Dit contact verloopt in het Engels.

De tijd van de toets loopt niet door zolang je niet in de toets zit en je antwoorden blijven bewaard. 

Ik heb problemen met het maken van een goede ID-foto

Draag je een bril? Zet deze dan af, maak de foto en zet je bril weer op als je de toets start. 

Beweeg je ID rustig op- en neer naar de camera zodat deze beter kan focussen. 

Helpt bovenstaande niet, stel je vraag aan de live chat van Proctorio via https://proctorio.com/support. Dit contact verloopt in het Engels. 

Ik zie het webcamsymbool van Proctorio nergens meer.

Sluit alle tabbladen middels het kruisje bovenin en log opnieuw in via http://hu.testvision.nl/online/kandidaten. Je doorloopt dan opnieuw de systemcheck en dan kun je verder waar je gebleven bent. De tijd van de toets loopt niet door zolang je niet in de toets zit en je antwoorden blijven bewaard. 

Helpt dit niet, stel je vraag aan de live chat van Proctorio via https://proctorio.com/support. Dit contact verloopt in het Engels. 

Ik zie een wit scherm/ben uit de toets gegooid.

Druk op F5, gevolgd door Enter. De pagina herlaadt. Helpt dit niet? Sluit alle tabbladen middels het kruisje bovenin en log opnieuw in via http://hu.testvision.nl/online/kandidaten. Je doorloopt dan opnieuw de systemcheck en dan kun je verder waar je gebleven bent. De tijd van de toets loopt niet door zolang je niet in de toets zit en je antwoorden blijven bewaard. 

Helpt dit niet, stel je vraag aan de live chat van Proctorio via https://proctorio.com/support. Dit contact verloopt in het Engels. 

Ik heb mijn toets door omstandigheden/technische problemen niet kunnen afronden.

Dat is heel vervelend! Heb je tijdens de toets wel contact gezocht met een van de bestaande hulplijnen of de informatie geraadpleegd rondom technische problemen? Vertel wat er mis is gegaan bij je docent of bij je examencommissie via https://hukas.hu.nl. 

Proces & Bezwaar

Wat als ik mijn tentamen niet kan maken of mis?

Wanneer je bent ingeschreven voor de toets en je maakt de toets niet, dan wordt in plaats van een resultaat NA (Niet Aanwezig) ingevoerd in Osiris. Je hebt dan wel een toetskans gehad. 

Mag ik weigeren deel te nemen aan geproctorde toetsen?

Ja. Het registreren en vastleggen van persoonsgegevens is wettelijk aan strenge eisen gebonden. Binnen de HU is een Functionaris Gegevensbescherming aanwezig; deze FG kan je alles uitleggen op gebied van privacy bescherming. Wanneer je toch nog onoverkomelijke bezwaren tegen een geproctorde toets hebt kun je een verzoek om een andere toetsvorm doen bij de examencommissie. 

Kan ik ook bezwaar maken en zo ja, waar kan ik terecht?

Afhankelijk van de reden van het bezwaar en de eventuele toekenning van een voorziening word je doorverwezen: 

Als toetsafname op de HU met een laptop van de HU een oplossing voor je zou kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat dan je eigen kamer niet in beeld is of omdat je geen software op je eigen laptop wilt installeren), dan kun je een aanvraag doen bij de Toetsorganisatie middels het aanvraagformulier. Let op, deze voorziening is zeer beperkt beschikbaar!

Als je om privacy-redenen niet deel wil nemen en toetsafname op de HU en afname met een HU-laptop geen oplossing voor je is, of deze is niet meer beschikbaar, dan kun je dit kenbaar bij de functionaris gegevensbescherming, mevrouw Roos Roodnat. Mail dan naar roos.roodnat@hu.nl 

Het antwoord op mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Wanneer het antwoord op je vraag nog niet in deze FAQ staat dan kan je middels onderstaand formulier de vraag stellen. Het formulier is niet de ingang voor het maken van bezwaar.

enEnglish