Automatische migratie van bezemcursussen in SharePoint

Automatische migratie van bezemcursussen in SharePoint

Met de overstap naar Canvas en GradeWork en het uitfaseren van SharePoint  lopen veel opleidingen aan tegen het overzetten van hun bezemcursussen. Bezemcursussen zijn cursussen die nog één jaar worden aangeboden en waarop studenten nog kunnen herkansen als de cursus al vernieuwd is.

De stuurgroep Migratie SharePoint heeft besloten dat de inhoud en autorisaties van de bezemcursussen (geautomatiseerd) over gaat naar een SharePoint-omgeving die verlengd beschikbaar is tot en met cursusjaar 2020/2021. De content, autorisaties en look-and-feel van de omgeving blijven nagenoeg gelijk. Het uitvoeren van de plagiaatcheck is na het overzetten echter enkel handmatig mogelijk.

De migratie vindt deze zomer plaats. Met de betreffende opleidingen en de dienst studievoortgang worden afspraken gemaakt. Opleidingen die hun bezemcursussen liever overzetten naar Canvas en GradeWork kunnen dat uiteraard nog steeds doen.

Vragen over de bezemcursussen kan je sturen naar project.sp2010migratie@hu.nl