AVG campagne: “Hoe is jouw privacy instelling?”

AVG campagne: “Hoe is jouw privacy instelling?”

Per 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Vanaf nu geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU). Dit betekent dat de eisen voor wat betreft het opslaan en gebruik van persoonsgegevens zwaarder worden en de rechten van betrokkenen, waarvan persoonsinformatie wordt vastgelegd, toenemen.

Deze AVG wet is van invloed op hoe wij binnen de HU omgaan met persoonsgegevens en hoe wij die verwerken. Daarom is de HU druk bezig geweest adequate maatregelen te nemen zodat de wet wordt nageleefd. Maar wat weet jij van het veilig en verantwoord omgaan met je eigen persoonsgegevens. Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van  bijvoorbeeld Gmail, Google Drive, Dropbox, etc.? Wat zijn jouw rechten als je iets opslaat in een cloud-omgeving? De nieuwe wet helpt organisaties bij het veiliger en verantwoord omgaan met persoonsgegevens, in het belang van jouw eigen privacy.

Hoe staat het met jouw gedrag omtrent privacygevoelige informatie?

Het veilig en verantwoord omgaan met privacy gevoelige informatie begint bij ons zelf. Misschien is het je ook wel eens overkomen dat je privacygevoelige bestanden naar de verkeerde ontvanger verstuurt of dat je een USB met belangrijke informatie bent kwijtgeraakt. Daarom starten we binnenkort met een campagne om je bewust te maken van je eigen gedrag op dit gebied. Heb jij wel eens nagedacht over welke gevolgen jouw handelen kan hebben? Daarom willen je goed laten realiseren wat je met privacygevoelige bestanden doet en wat je hieraan kunt verbeteren.

Hoe gaan we dat doen?

We willen je betrekken door concrete voorbeelden te tonen van wat wel en wat niet mag. Daarnaast zullen we ook tweedaagse cursussen (voor medewerkers) organiseren, tutorials delen én kun je terecht met vragen bij de privacy helpdesk, AskPrivacy@hu.nl.

Wil je alvast meer lezen over hoe de HU omgaat met persoonsgegevens?

  • Op hu.nl/privacy vind je informatie over hoe de HU zorgdraagt voor de kwaliteit van informatie op haar online platforms;
  • Op AskHU kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen;
  • In dit AskHU item lees je meer over hoe de HU omgaat met personen op beeldmateriaal;
  • En hier lees je meer over het beleid rondom cameratoezicht.