De hoogtepunten van het eerste jaar GradeWork

De hoogtepunten van het eerste jaar GradeWork

Het DiBB platform GradeWork is nu bijna één jaar actief. Als je denkt aan het digitaal inleveren en beoordelen van summatieve producttoetsen dan is GradeWork de defacto standaard binnen de HU. Afgelopen collegejaar is er hard gewerkt, zowel aan de achterkant als voorkant. Complimenten voor iedereen die zich heeft inzet!

Hoogtepunt 1: 10 instituten werken al met GradeWork. Sommige als vervanger van DpF, andere in voorbereiding van transitie van SharePoint inleverbieb en andere ter vervanging van e-mail, stickjes en andere “creatieve” inlevervormen.

  • Instituut Archimedes
  • Instituut Theo Thijssen
  • Seminarium voor Orthopedagogiek
  • Institute for Marketing and Commerce
  • Instituut voor Paramedische Studies
  • Institute for Engineering and Design
  • Instituut voor Social Work
  • Instituut Voor Recht
  • Instituut voor BewegingStudies
  • Instituut voor Gebouwde Omgeving

Hoogtepunt 2: Het proces is ingericht van inschrijving tot beoordeling. Als een student zich in Osiris inschrijft voor de toets dan heeft hij alleen (of als groepsopdracht) toegang tot de toetsbox. Inleveren van allerlei type bestanden wordt ondersteund. Voor grote video bestanden hebben we succesvol een pilot gedraaid met instituut Theo Thijssen. Komend collegejaar wordt de deadline informatie van GradeWork ook ontsloten in MyHU en in 2020 onderzoeken we of ook het cijferadministratieproces geoptimaliseerd kan worden.

Hoogtepunt 3: Het Proeflokaal wordt goed bezocht. Daar kun je al ervaring opdoen met GradeWork als jouw instituut nog niet aan de adoptie toe is of als je met vragen zit over bepaalde functionaliteiten. De eerst volgende sessie vind je hier.

Heb je vragen, bekijk dan ook onze Topdesk FAQ