Digitale Leeromgeving (DLO)

DPF (Winvision) per 1 juli 2019 uitgezet

De applicatie Digitaal Portfolio (DPF) van Winvision is met ingang van 1 juli 2019 niet meer beschikbaar omdat de ondersteuning door de leverancier is komen te vervallen. De Hogeschool Utrecht  heeft gekozen voor de digitale inlever- en beoordelingsbox Gradework van leverancier Xebic.

Wat betekent dit voor de student en docent:

De student kon vanaf zaterdag 1 juni 2019 niets meer inleveren in DPF. Vanaf die datum had de docent nog een paar weken de tijd om het ingeleverde werk te beoordelen in DPF.
En vanaf 1 juli 2019 kon er NIET meer worden ingelogd in DPF!

Gradework is verder ingericht en de opleidingen zijn al begonnen met het gebruiken daarvan. In de komende periode wordt Gradework langzamerhand verder uitgerold en uiteindelijk – miv van het studiejaar 2019/2020 – is iedereen die DPF had gebruikt volledig over op Gradework.

Wat heb ik aan GradeWork?

Lees meer over wat digitaal inleveren en beoordelen inhoudt en wat GradeWork precies is op Ask HU

Waar kan ik GradeWork vinden?

Inloggen op Gradework  kan via de volgende link: Gradework
Er is ook een FAQ van de leverancier van Gradework met studentvragen.

FAQ DPF en informatie

Vanaf wanneer kan ik niets meer inleveren in DPF?

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 mocht je niets meer inleveren in DPF. Alles wat je toch vanaf 1 juni 2019 hebt ingeleverd in DPF wordt NIET meer nagekeken en beoordeeld. Houdt de instructies van je docent/opleiding/keyuser/super-user dus in de gaten.

Kan ik DPF na 1 juli 2019 echt niet meer gebruiken?

Helaas is DPF vanaf 1 juli 2019 niet meer te gebruiken. Je kon vanaf die datum dus NIET meer inloggen en je portfolio en/of beoordeling ook niet meer inzien. De leverancier is gestopt met de ondersteuning.

Hoe kan ik mij als student of docent voorbereiden op het niet meer beschikbaar zijn van DPF?

Zorg ervoor dat je – in overleg met je docent – je werk inlevert in Gradework aangezien er in DPF niets meer kan worden ingeleverd vanaf 1 juni 2019. Al in DPF ingeleverd werk zijn in de laatste weken van juni 2019 nagekeken en beoordeeld door de docenten.
Als je toets nog niet in Gradework staat en je moet wel inleveren, dan kun je het beste contact met de keyuser/super-user bij de opleiding opnemen. Een lijst met keyusers/super-users per opleiding/instituut kun je vinden onder: lijst
Je kunt naar de mogelijkheden van Gradework kijken. Zie de andere info in de FAQ en links naar Gradework informatie.
Let op: als je vragen hebt over Gradework, neem je eerst contact met je docent/SLB op en eventueel vervolgens met de keyuser/super-user. Neem nooit direct contact met de leverancier van Gradework op!

Wat gebeurt er met de door mij in het verleden ingeleverde en beoordeelde documenten?

Nadat DPF voor de student en docent op 1 juli 2019 is dichtgezet, worden alleen de portfolio’s die definitief beoordeeld zijn gearchiveerd. Als HU hebben we een wettelijke verplichting om deze data maximaal 7 jaar te bewaren en alleen beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld audits en examencommissies.
Na die maximale termijn van 7 jaar zijn we wettelijk verplicht om de data daadwerkelijk te verwijderen/vernietigen.

Kan ik als student of docent mijn documenten na het uitzetten van DPF nog inzien?

Nee, niet vanaf een HU omgeving. De student enerzijds en de docent/opleiding anderzijds, is zelf verantwoordelijk voor de data.
Wij zijn, zie het vorige FAQ item, alleen wettelijk verplicht om bepaalde data gedurende maximaal 7 jaar te bewaren ingeval van accreditatie/audits. Na die periode zijn we ook verplicht om de data te vernietigen.

Kan ik als student of docent mijn eigen portfolio’s en beoordelingen downloaden?

Dat kon tot eind juni 2019 maar is nu niet meer mogelijk. Mocht je daar toch vragen over hebben, dan kun je terecht bij de keyuser/super-user van de opleiding.

Wat is het alternatief van DPF en hoe kan ik daar op inloggen?

Het alternatief is Gradework. Zie ook de links bovenin deze pagina en de andere FAQ items.
Er is ook een FAQ van de leverancier van Gradework met studentvragen.

Als de FAQ niet voldoende info biedt, kan contact worden opgenomen met de keyuser/super-user. Een lijst met keyusers/super-users per opleiding/instituut kun je vinden onder: lijst

Let op: het is niet de bedoeling dat je de leverancier zelf benadert. Jouw contacten lopen via de docent/SLB-er en keyuser/super-user. Zie ook het item over het aanspreekpunt bij vragen.

Eerste aanspreekpunt bij vragen: Hoe en bij wie meld ik DPF-vragen/issues na livegang op Gradework?

Als je student bent geldt de volgende route:
Student –> SLB-er –> Keyuser/super-user van de opleiding/het instituut –> via TOPdesk: Functioneel beheer –> Leverancier

Als je docent bent geldt de volgende route:
Docent –> Keyuser/super-user van de opleiding/het instituut –> via TOPdesk: Functioneel beheer –> Leverancier

Een lijst met keyusers/super-users per opleiding/instituut kun je vinden onder: lijst

Wat is Gradework/DIBB en waar vind ik meer informatie?

DIBB staat voor Digitale Inlever en Beoordelingsbibliotheek

GradeWork is het gekozen systeem voor het digitaal inleveren, beoordelen en archiveren van summatieve producttoetsen. GradeWork biedt één plek waar studenten opdrachten (bv. Word documenten, PDF’s en video’s) kunnen inleveren. Waar je als docent kunt beoordelen en waar je ingeleverd werk kunt vinden bij accreditaties. Het systeem kan zowel individuele als groepsopdrachten aan, het helpt met het digitaal nakijken (met grading rubrics) en ondersteunt de communicatie naar de student.
Zie ook de links boven aan en het overzicht op Ask HU

 

Wat biedt GradeWork voor medewerkers en studenten?

Medewerkers

 • Eenvoudig en overzichtelijk dashboard.
 • Overzicht over wat er wel/niet is ingeleverd en beoordeeld.
 • Betere communicatie met student over het ingeleverde werk.
 • Documenten worden pas ingeleverd als alle verplichte documenten aanwezig zijn.
 • Op elk gewenst moment en plek volledig beschikbaar en mogelijk om te beoordelen.
 • Eenvoudig ingeleverd werk checken op originaliteit d.m.v. de geïntegreerde plagiaatscan.
 • Notificaties bij ingeleverde opdrachten die nagekeken kunnen worden.
 • Digitale beoordelingsformulieren die naast de ingeleverde opdracht getoond worden.
 • De mogelijkheid om annotaties toe te voegen en eenvoudig te herbruiken.

Student

 • Gemakkelijk online inleveren op elk gewenst moment.
 • Overzicht van in te leveren documenten en deadlines.
 • Ingeleverd werk raakt niet meer kwijt.
 • Gestructureerde communicatie met docent over ingeleverd werk.
 • Kan zowel individueel werk als groepswerk inleveren.
 • Eenvoudig en inzichtelijk dashboard.
 • Volledig compliant met wet- en regelgeving.

Is there a FAQ in English?

There are a number of frequently asked questions translated to English: FAQ.