Digitale Onderzoeksomgeving
Online interviewen (Freecam)

Online interviewen (Freecam)

Bij de HU zijn er verschillende online technieken die je onderzoeksinterview ondersteunen. Hoe maak je een bruikbare video of geluidsopname? Waar moet je opletten als je opnames maakt? Ontdek het hier stap voor stap.

Stappenplan

Stap Uitleg Links naar instructies
1. Plan een MS Teams afspraak in je HU agenda en nodig je respondenten uit. In de afspraak kun je een instructie meesturen aan je respondenten hoe ze kunnen deelnemen aan de afspraak. Inplannen MS Teams vergadering

Instructie voor respondenten

2. Test eerst even met een collega of dit werkt voordat je dit bij een interview of focusgroep doet.
3. Start de MS Teams vergadering. Externen komen standaard in de virtuele lobby, je dient ze handmatig toe te voegen. Je ontvangt hiervan een melding in de afspraak.
4. Vraag toestemming aan alle deelnemers van het gesprek voor deze opname. Toestemming vragen op afstand
5. Opnemen interview. Geluidopnames maken van interviews ten behoeve van je studie of onderzoek kan veilig en volgens AVG-richtlijnen in MS Teams met behulp van FreeCam of met je mobiele telefoon. Schermopname maken met FreeCam
6. Opslaan bestanden. Sla je opnames op in het MAM (de media-omgeving van de HU) of de plek waar je andere onderzoeksdata ook staat (HU Research Drive / OneDrive). Opslaan in MAM

Video opslaan bij andere onderzoeksda

7. Opname transcriberen. FreeCam slaat automatisch een apart audiobestand en een apart videobestand op. Het audiobestand kun je vervolgens (laten) transcriberen. Transcriptie diensten

IT-vragen rondom Online onderzoek kun je stellen aan Team Digitale Onderzoeksomgeving

Meer informatie

Waar moet ik op letten bij een geluidsopname met mijn telefoon?

Maak je de opname met je telefoon, dan is belangrijk dat je telefoon niet synchroniseert met de cloud en dat de opname op het interne geheugen of de SD-card opgeslagen wordt. Hoe je dit kan doen lees je hier.

Hoe zit het met persoonsgegevens en/of auteursrechten in de opname?

De AVG richtlijnen schrijven ons voor dat we gegevens niet eindeloos mogen bewaren. Daarom is het belangrijk vooraf te bepalen wat het doel van je opname (en de gegevensverwerking) is. En welke bewaartermijn hier bij hoort (passend of voorgeschreven bij het doel). Je mag de video vanuit privacy oogpunt dus niet “alvast” of “achter-de-hand” opslaan. Je moet een duidelijk doel hebben en dit creëer je door vooraf na te denken hoe je de video wil gebruiken.

Hoe kan ik audio bestanden opknippen?

Gebruik voor het opknippen en bewerken van audiofragmenten het programma Audacity, dat te vinden is in het Software Center. Hier vind je een tutorial waarin alles over audiobewerking in Audacity wordt uitgelegd.

Tips

TIP 1: Gebruik een toestemmingsformulier

Er zijn verschillende verwerkingsgrondslagen op basis waarvan je persoonsgegevens mag verzamelen en verwerken. Eén daarvan is het vragen van expliciete toestemming aan de personen wiens gegevens je verzamelt.

TIP 2: Verwijder je opname-bestand van je eigen apparaat

Als je de opname op de geschikte plek hebt opgeslagen, verwijder de opname dan ook direct van je computer/telefoon en direct uit de prullenbak. Hoe korter de video op je eigen apparaat staat, hoe kleiner de kans is op fouten.