DLO Kwaliteitsafspraken

DLO Kwaliteitsafspraken

​​​Loop je al langer rond met ideeën (hoe groot of klein ook) om de digitale leeromgeving nog beter te kunnen maken? Dan hebben wij goed nieuws! De kwaliteitsmiddelen zijn nu ook beschikbaar om jouw ideeën te realiseren.

Vanaf september 2020 zijn we gestart met het programma DLO-kwaliteitsafspraken. Iedere student, docent, onderzoeker of medewerker kan een aanvraag indienen om zo de digitale leeromgeving nog beter te maken.  Natuurlijk zijn er een paar criteria. Zo moet je idee aansluiten binnen het ambitieplan, innovatief zijn en uitvoerbaar.
Een team van experts, de DLO Kamer, beoordeelt de aanvraag en bij een positief advies gaan we zo snel mogelijk aan de slag, het liefst in de daarop volgende periode al. Zo maken we de digitale leeromgeving samen nog een stukje beter.

Het programma is een onderdeel van de HU kwaliteitsafspraken 2019-2024. Op hoofdlijnen omvatten deze kwaliteitsafspraken drie prioriteiten: Aanstellen meer docenten, HU Gemeenschapsvorming & Studentbetrokkenheid (HUGS) en Innovatie en experimenten DLO (DLO- Kwaliteitsafspraken).

Wil je meer weten? Hieronder tref je meer informatie aan. Heb je een andere vraag, stuur gerust een email naar dlokwaliteitsafspraken@hu.nl.

Meer informatie

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?

Voor de toekenning van middelen hanteren we de volgende criteria:

 • De aanvraag is ingediend door instituten, diensten, kenniscentra, medewerkers of studenten.
 • De aanvraag is in lijn met de HU-doelen. Deze doelen staan omschreven in HU in 2026 en de onderwijsvisie van de HU.
 • Het idee draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs door middel van innovatie van de Digitale Leeromgeving.
 • Het idee valt binnen inhoudelijke criteria:
  • draagt bij aan de DLO business capabilities;
  • heeft een innovatief karakter (nieuw voor de HU, ook wanneer het binnen de HU al eerder is gedaan maar aanpak, doelgroep, impact of resultaat dermate anders is dat het als nieuw experiment kan worden gezien);
  • is schaalbaar op termijn (de ambitie is dat het inzetbaar zou kunnen zijn voor alle HU studenten)​.
 • Het idee voorziet in een behoefte van studenten i.r.t. de verbetering van de onderwijskwaliteit.
 • Het idee past bij de ondersteuning structuur en richtlijnen binnen de HU (bijv. ICT architectuur en security normen).
 • Het idee voldoet aan de vormvereisten van een projectaanvraag:
  • beperkte tijdsduur;
  • beschrijving resultaat;
  • begroting;

Hoe worden aanvragen toegekend? Wat is het proces van aanvragen?

Wijze van toekenning incidentele aanvragen DLO-kwaliteitsafspraken
Fase 1
 • De aanvrager vult het aanvraagformulier in.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door de DLO-kamer.
 • De DLO-kamer geeft terugkoppeling aan de aanvrager of verdere uitwerking het van idee zin heeft.
Fase 2

 

 • De aanvrager werkt het idee verder uit.
 • Het idee wordt getoetst aan de criteria en ICT kaders.
 • Als het idee geschikt is, kan de aanvrager een pitch doen voor de DLO-kamer.
 • De kamer beoordeelt deze pitch:
  • Het idee past binnen de criteria en wordt inhoudelijk positief beoordeeld. De kamer geeft positief advies aan de directeur IM&ICT.
  • Het idee past niet binnen de criteria of is inhoudelijk niet positief beoordeeld. De kamer geeft een advies over hoe de aanvraag aangepast kan worden. Dit advies wordt teruggekoppeld aan de aanvrager. ​
  • Het idee past niet binnen de criteria en de kamer en adviseert de directeur IM&ICT om tot afwijzing over te gaan.
Fase 3
 • De directeur IM&ICT hoort het advies van de kamer en neemt vanuit het perspectief architectuur en veiligheid een besluit.
 • Een contract wordt opgesteld waarin afspraken staan over de inhoudelijke en financiële verantwoording.
 • De directeur IM&ICT ondertekent de toekenning.

 

Wat is de samenstelling van de DLO-Kamer?

De DLO Kamer is een adviescommissie, de adviescommissie borgt de vereiste expertise in de toetsing van de aanvragen voor wat betreft relevantie, kwaliteit, compliance, samenhangende processen en mogelijke risico’s.

Wat is de samenstelling van de DLO-Kamer?

Deze adviescommissie bestaat uit:

 • Experts uit het DLO team;
 • Twee studenten;
  Minimaal 1 van de studenten is afkomstig uit de medezeggenschap. Indien er geen student uit de medezeggenschap beschikbaar is, wordt de positie vervuld door een andere student.
 • Twee docenten;
 • Eén onderzoeker.

De commissie is dus breed samengesteld met als doel zowel inhoudelijke expertise als draagvlak binnen de HU gemeenschap (deelname studenten en medewerkers).

Ik wil een aanvraag indienen, hoe doe ik dat?

Voor het delen van je idee/ het indienen van een aanvraag maak je bij voorkeur gebruik van het MS Forms aanvraagformulier. Gebruik je liever een MS Word formulier, dat kan ook. De links naar de documenten staan hieronder.
Mocht je tijdens het invullen vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

MS FORMS: Aanvraagformulier DLO Kwaliteitsafspraken
MS WORD: Aanvraagformulier DLO Kwaliteitsafspraken v2

Ik heb een vraag, waar kan ik terecht?

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, dat kan! Stuur onderstaand formulier naar team DLO-kwaliteitsafspraken en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wat zijn de deadlines?

De kamer komt elke 3 weken bij elkaar. De aanvraag mag je elk moment insturen, dan stemmen wij samen af wanneer je deze kan komen pitchen.

Bekijk de agenda op digitale.HU voor de exacte data en tijden.

Downloads

Idee/ aanvraag indienen