DLO Kwaliteitsafspraken
Het hybride klaslokaal

Het hybride klaslokaal

Kunnen we met inzet van extra technologie in het klaslokaal hybride onderwijs beter faciliteren voor docenten en studenten?

Naam initiatiefnemer: Loes Vink

Project uitgevoerd met: Lotte van Leengoed (DLO), Peter de Zeeuw (ICT), Marijn de Wit  (docent Creative Business), Rosanne Stuart (student).

Achtergrond

Het afgelopen jaar hebben docenten regelmatig hybride onderwijs moeten geven, waarbij een deel van de studenten fysiek aanwezig was in het leslokaal en een ander deel via TEAMS online meedeed. Het was echter lastig voor de docent om die laatste groep studenten te betrekken bij de les, omdat ze niet of nauwelijks zichtbaar waren. Daarom ontstond het idee om enkele lokalen uit te rusten met extra audiovisuele middelen om hybride onderwijs beter mogelijk te maken.

Doel van de Proof of Concept

We wilden nagaan in hoeverre een hybride klaslokaal, dat is uitgerust met extra camera’s en microfoons, en een groot scherm achterin het lokaal waarop de studenten te zien zijn die online meedoen, het voor de docent gemakkelijker maakt om hybride onderwijs te verzorgen, en het voor de (online aanwezige) studenten een betere leerervaring oplevert. Het gaat daarbij om interactieve lessen, dus geen hoorcolleges. De lessen worden dan ook niet opgenomen.

Uitkomsten

In mei en juni zijn 2 hybride klaslokalen op Heidelberglaan 15 ingericht en uitgetest met verschillende docenten en studentengroepen. Middels vragenlijsten en in een bijeenkomst is de test geëvalueerd. Daaruit blijkt dat volledig face-to-face onderwijs nog altijd bovenaan staat, maar dat onderwijs in een hybride leslokaal een goede tweede optie is als fysieke deelname niet voor iedereen mogelijk is; in vergelijking met een hybride les zonder extra apparatuur voelden studenten zich meer betrokken bij de les.

Wel moet er rekening gehouden worden met:

  • Extra kosten van apparatuur
  • Extra (deels technische) handelingen van de docent
  • Het hanteren van een aantal regels door de studenten: er moet een goede verhouding zijn tussen het aantal fysiek en online aanwezige studenten, en online studenten dienen hun camera aan te zetten.
  • Didactische tips die zijn opgesteld n.a.v. de proef.

Momenteel is de DLO aan het inventariseren op welke schaal het hybride klaslokaal zou kunnen worden ingevoerd.