DLO Kwaliteitsafspraken
The Skills Consultant

The Skills Consultant

Naam initiatiefnemer: Marlies Sandee

Het Skills Consultant team is een AI (Artificial Intelligence) support systeem aan het ontwikkelen om de softskills* van studenten en docenten te verbeteren binnen het bedrijfsdomein.

Binnen de HU vinden er veel beoordelingen op softskills plaats. Dit houdt in dat een student wordt beoordeelt op een persoonlijk leerproces binnen bijvoorbeeld creativiteit, kritisch denken of leiderschap. Om ervoor te zorgen dat dit beoordelingsproces kloppend wordt voor intersubjectiviteit en de student diens eigen persoonlijke leerweg kan doorlopen is ‘The Skills Consultant’ de geschikte oplossing.

The Skills Consultant is onder te verdelen in drie doelen:

Educatief doel

  • Te testen hoe soft skill ontwikkeling kan worden ondersteund door een aanbevelingssysteem binnen de HU.
  • Te leren hoe een AI (Artifical Intelligence) oplossing kan bijdragen aan soft skill ontwikkeling.

Organisatorisch doel

  • Te leren hoe studenten en docenten beter tevreden worden over soft skill ontwikkeling.
  • Te leren hoe we het leerproces efficiënter kunnen maken door middel van een AI oplossing.

Technisch doel

  • Te leren of en hoe een AI systeem studenten en docenten kan ondersteunen in het leerproces.
  • Te ontdekken wat de minimale vereisten zijn voor een AI aanbevelingssysteem voor soft skill ontwikkeling.

Waar zijn we naar op zoek:

Een systeem gebaseerd op Artificial Intelligence om studenten te adviseren over welke volgende stappen (training, cursus, ervaring etc.) te namen om zo de desbetreffende soft skill te ontwikkelen.

Een systeem die een duidelijk overzicht creert van de leerroute en studenten een notificatie stuurt als en wanneer zij klaar zijn voor een beoordeling.

Een systeem die docenten ondersteunt en advies geeft over de groepen en individuele studeten over de mogelijke coaching momenten en assessments.

Een systeem dat de leerroute van de student kan personaliseren.

Een systeem dat zowel de student als de docent kan adviseren over de mate van ontwikkeling in vergelijking tot de rest van de studenten en in vergelijking met het eind doel.

Een systeem dat studenten met elkaar kan verbinden binnen hun eigen leerproces om ervaringen en kennis uit te wisselen.

 

In onderstaande presentatie wordt het hele intiatief uitgelegd en worden volgende stappen besproken!

Bijlagen

*Softskills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Het is een term uit het moderne, competentiegerichte onderwijs