Mappenstructuur en naamgeving in TestVision 2/2

Mappenstructuur en naamgeving in TestVision 2/2

Regelmatig krijgen we vragen over de mappenstructuur en naamgeving in TestVision. Je kunt bij verschillende onderdelen zelf een mappenstructuur maken en je vragen/toetsen een naam geven. Als je hier vooraf goed over nadenkt, voorkomt dat veel problemen. We hebben meerdere blogs van gemaakt. De eerste blog gaat over de opbouw van mappen bij vragen. Deze tweede blog gaat over mappenstructuur gebruiken bij toetsen, afnames en learning analytics.

Toetsen

Bij toetsen is het handig om de cursuscode in de naam te gebruiken, zodat duidelijk is waar de toets over gaat. De mappenstructuur bij toetsen is vooral van belang om eventueel via de rechten te bepalen welke toetsen je wel/niet ziet. Vaak hoeft niet iedereen binnen het instituut alle toetsen te zien. Via een mappenstructuur kun je dit (samen met de domeinbeheerder) beperken op bijvoorbeeld opleiding of de cursus.

Kandidaten

Kandidaten worden in principe via de koppeling aan de instituutsmap gekoppeld. Mocht je eigen selecties/groepen willen maken, dan kan dat via de hulpmappen. Daarmee maak je een soort snelkoppeling naar de echte kandidaat. In een publieke hulpmap kunnen je collega’s er ook bij.

Afnames

Door de koppeling worden afnames op cursuscode toegevoegd op het hoogste niveau. Het is daarom niet handig om een eigen mappenstructuur te maken en rechten te beperken, tenzij een docent maar bij één of twee afnames moet beoordelen. Dan kun je die specifieke mappen instellen bij de rechten van die docent. Je kunt alleen een beoordelaar toevoegen aan een afname als hij rechten heeft op de map waar de afname in zit.

Learning analytics

Ook bij het maken van analyses met behulp van de learning analytics kun je de mappenstructuur terugzien. Je kunt overzichten maken waarin je per map (dus vaak: per onderwerp) de gemiddelde p waarde, de gemiddelde kansscore of de gemiddelde bestede tijdsduur kunt berekenen. Je kunt ook de gekozen vraagvormen per map in kaart brengen. Verder kun je via de learning analytics nagaan of er verschillen zijn tussen afnamegroepen (zoals voltijd- en deeltijdstudenten) op onderwerp-/mapniveau.

Een itembank is meer dan alleen een mappenstructuur!

Het opbouwen van een itembank gaat verder dan het inrichten van een mappenstructuur. Het is verstandig om vooraf ook na te denken over de metadata die je bij de vragen vastlegt. Denk bijvoorbeeld aan het taxonomieniveau waarop een vraag wordt gesteld. Je kunt bij vragen ook andere kenmerken vastleggen, zoals de taal, de (geschatte) moeilijkheidsgraad of een ander zelf te definiëren kenmerk.

Als je samen met anderen aan de itembank werkt, is het ook verstandig om afspraken te maken over de vraagnamen en de in te stellen eigenschappen bij vragen. Voor nog meer uniformiteit binnen de itembank leg je ook het gebruik van vaste instructiezinnen, de gewenste lay-out van vragen en het hoofdletter-, witregel- en puntgebruik vast. Tot slot is de gewenste omvang van de itembank in relatie tot het doel en het beoogde gebruik ervan een aandachtspunt.

Voor meer informatie over het maken van een itembank, kijk op de canvassite TestVision.

Mocht je hier nog vragen hebben, stel ze dan via dit formulier.