Peer Support Group Literatuuronderzoek

Peer Support Group Literatuuronderzoek

De HU is een Peer Support Group rijker!

In deze PSG Literatuuronderzoek kun je kennis over en ervaring met het uitvoeren van literatuuronderzoek brengen en halen. Deze PSG staat open voor iedereen bij Hogeschool Utrecht die op uitvoerend niveau bezig is met praktijkgericht onderzoek. Iedereen die actief is binnen de PSG is vrij om mogelijk geïnteresseerde peers uit te nodigen om ook deel te nemen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer:
 • Toegang tot de full text van een artikel
 • Het opstellen van een onderzoeksvraag
 • Het kiezen en formuleren van de juiste zoekwoorden, eventueel volgens een framework
 • Het kiezen van een type review
 • Het kiezen van een set databases
 • Het opstellen van een zoekstring met de juiste syntax en de juiste field tags
 • Het exporteren en beheren van de literatuurreferenties met referentiemanagementsoftware
 • Het online screenen van de gevonden literatuur, eventueel via AI
 • Het hanteren van checklists voor reviews (Cochrane, PRISMA, AMSTAR)
 • Het aanmelden van literatuuronderzoek via PROSPERO
 • Het gebruiken van flow charts voor het verantwoorden van de inclusies/exclusies, bijvoorbeeld PRISMA flow diagram
 • Tools voor literatuuronderzoek zoals VOSviewer, ASReview, R packages etc.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan hier aan