Pilot draadloos verbinden met een onderwijsscherm: evaluatie

Pilot draadloos verbinden met een onderwijsscherm: evaluatie

De afgelopen tijd is er op Heidelberglaan 7 geëxperimenteerd met het draadloos verbinden met onderwijsschermen in klaslokalen. Deze pilot is met gebruikers geëvalueerd.

Aanleiding pilot

Op dit moment kun je je laptop alleen aan een onderwijsscherm verbinden door middel van verschillende kabelaansluitingen. In de praktijk blijkt dat kabels erg kwetsbaar zijn en in het dagelijks gebruik makkelijk defect gaan. Ook is deze manier van verbinden niet eenduidig: er zijn verschillende kabels aanwezig waartussen je moet kiezen. Vervolgens dien je deze input handmatig op het scherm te activeren. Daarnaast blijkt de bundel kabels voor veel docenten een obstakel: je kunt niet vrij in het lokaal bewegen zonder over de kabels heen te moeten stappen.

Om deze redenen is gestart met een pilot “Draadloos verbinden”. Binnen deze pilot heeft een groep gebruikers deze nieuwe manier van verbinden in de praktijk gebruikt, om te onderzoeken of deze oplossing een bruikbaar alternatief is voor het verbinden met kabels.

Wat moet draadloos verbinden opleveren?

Binnen de pilot is een aantal veronderstelde voordelen onderzocht. Door gebruik te maken van draadloos verbinden zullen alle docenten en studenten op dezelfde manier kunnen verbinden met het scherm, ongeacht of je een Windows laptop of Macbook gebruikt, of het type input dat je beschikbaar hebt. Het verbinden wordt makkelijker: er zijn minder handelingen nodig. Daarnaast wordt de presentator mobieler: de kabelboom ligt niet meer in de weg en je kunt vanaf elke plek in het lokaal verbinden met het scherm. Bovendien is er niet direct sprake van een onderwijsverstoring als er een kabel defect is.

Wel moet de verbinding stabiel blijven, het beeld scherp genoeg en het eventuele geluid goed hoorbaar. Ook  deze vragen zijn onderzocht in de pilot.

Resultaten evaluatie

De resultaten van de gebruikerstesten zijn zeer positief. 17 testgebruikers hebben een enquête ingevuld. Men is om verschillende redenen erg te spreken over deze ontwikkeling. Wel waren er in sommige lokalen nog wat opstartproblemen en kan de instructie nog beter.

Alle testers gaven aan de eenmalige installatie van de gebruikte applicatie heel eenvoudig te vinden. Zestien testers gaven aan het draadloos verbinden de voorkeur te geven boven het verbinden met een kabel. Zij gaven vervolgens aan waarom:

Zes testers gaven aan de draadloze verbinding het meest stabiel te vinden, elf testers gaven aan hierin geen voorkeur te hebben. De beeldkwaliteit werd voldoende tot zeer goed beoordeeld:

Alle testers gaven verder aan collega’s te attenderen op deze mogelijkheid indien dit beschikbaar komt.

De stabiliteit en belasting van de netwerkverbinding is nog niet voldoende getest om op dit aspect een definitieve conclusie te kunnen trekken.

Hoe nu verder?

Op korte termijn wordt draadloos verbinden voor iedereen beschikbaar gemaakt op Heidelberglaan 7. Het gaat dan alleen om de beeldschermen die deze mogelijkheid ondersteunen, een meerderheid van de schermen. Met een sticker op het beeldscherm wordt aangegeven of het scherm geschikt is voor draadloos presenteren. Een handleiding vindt je op het beeldscherm zelf en op deze pagina.

Gedurende een vastgestelde periode wordt de netwerkbelasting gemonitord. Na een positieve evaluatie kan deze oplossing dan over de rest van de HU beschikbaar worden gemaakt.