Programmatisch toetsen bij de HU: waar staan we nu?
© Image by Gerd Altmann from Pixabay

Programmatisch toetsen bij de HU: waar staan we nu?

Bij programmatisch toetsen zijn onderwijs en toetsing zo ingericht dat de ontwikkeling van de student integraal wordt beoordeeld aan de hand van veel verschillende datapunten, in plaats van op basis van enkele momentopnamen. Bij Hogeschool Utrecht zien we steeds meer opleidingen onderzoeken of programmatisch toetsen uitvoering kan geven aan hun eigen opleidingsvisie.

Ben je nog blanco wat betreft programmatisch toetsen? Bezoek voor een beschrijving en voorbeelden de toetswebsite van de HU. Sommige opleidingen van de HU werken al een aantal jaar met programmatisch toetsen en verbeteren hun ontwerp en de uitvoering steeds verder, zoals de bachelor Communicatie en Ecologische Pedagogiek. Diverse opleidingen bevinden zich in de oriënterende fase en onderzoeken in leerteams, begeleid door het toetsnetwerk van TLN, wat programmatisch toetsen zou betekenen voor hun curriculumontwerp.

Programmatisch toetsen en de digitale leeromgeving

Vanuit DLO zien we de behoefte aan passender digitale facilitering voor deze onderwijsvorm. Afgelopen zomer hebben we met een brede werkgroep opgehaald welke functionele behoeften er op hoofdlijnen zijn. Een aantal sleutelelementen zijn daarbij portfolio-achtige functionaliteit, betrouwbaar en overzichtelijk kwalitatieve feedback kunnen opslaan en het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de student op competentieniveau, bijvoorbeeld door middel van datavisualisatie.

Afbeelding 1: Een voorbeeld van hoe functionaliteit er schematisch uit kan zien bij programmatisch toetsen.

De eisen die een goede facilitering van programmatisch toetsen stelt aan de digitale leeromgeving raken ook aan andere informatiesystemen en –processen, zoals de leerplanner en inrichting van Osiris. Daarom wordt nu een architectuurplaat opgesteld die al die betrokken systemen en processen en de relaties daartussen inzichtelijk maakt. Dat wordt een hulpmiddel bij het komen tot een keuze voor de systeem- en procesinrichting.

Als die keuze is gemaakt, wordt gestart met selectie en inrichting van de structurele oplossing met een portfoliosysteem voor programmatisch toetsen. Tot die tijd werken opleidingen die al programmatisch toetsen met een combinatie van Canvas en GradeWork. Dat is dan altijd in overleg met hun examencommissie, de DLO en de toetsexpertgroep. Zie ook de Handreiking Inrichting programmatisch toetsen van de HU voor het ontwerp- en inrichtingsproces en meer informatie over PT als onderwijsvorm.

Summatieve toetsing niet in Canvas

Zoals hierboven beschreven, wordt bij programmatisch toetsen een combinatie van Canvas en GradeWork gebruikt bij toetsing, in overleg met de examencommissie, het MT en DLO. Voor alle andere onderwijsvormen gebruiken we GradeWork voor summatieve producttoetsen en TestVision voor summatieve conceptuele toetsen. Voor deze systemen hebben we of werken we aan archiefmogelijkheden met oog op examencommissievraagstukken en accreditatie, kunnen studenten niet deelnemen aan een toets zonder toetsinschrijving en de systemen voldoen aan privacy- en veiligheidseisen die gelden bij summatieve toetsing. Voor Canvas is dit niet ingericht. Canvas is een ‘open’ leeromgeving waarin docenten (en studenten) veel vrijheid hebben. Deze vrijheid wordt voor het leren als essentieel gezien. Zie voor meer informatie welk systeem je waarvoor kunt gebruiken dit item in de FAQ van de digitale leeromgeving.

Interesse in programmatisch toetsen?

Is er bij jouw opleiding interesse in programmatisch toetsen? Of ben je al aan het ontwerpen en wil je gaan inrichten in de DLO? Neem dan contact op met TLN.