Studenten info

Privacy: Je rechten en verantwoordelijkheden

Nu we veel meer online werken, is het ook belangrijk om goed te kijken naar privacy.

Je verantwoordelijkheid als student

Als student moet je hier natuurlijk ook je verantwoordelijkheid in nemen en heb je de plicht de privacy van docenten en medestudenten in acht te nemen. Zo is het maken van screenshots of (geluids)opnames niet toegestaan. Je mag dus ook niet een hoorcollege opnemen vanaf je scherm of met een ander opnameapparaat, net zoals dat niet mocht toen je nog colleges in een collegezaal volgde.

Interviews veilig afnemen

Het is momenteel niet mogelijk om een voice-recorder te lenen uit de uitleenmuur. Geluidopnames maken van interviews ten behoeve van je studie of onderzoek kan veilig en volgens AVG-richtlijnen in MS Teams met behulp van FreeCam of met je mobiele telefoon. Maak je de opname met je telefoon, dan is belangrijk dat je telefoon niet synchroniseert met de cloud en dat de opname op het interne geheugen of de SD-card opgeslagen wordt. Hoe je dit kan doen lees je hier.

Je rechten

Naast dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor andermans privacy, is het ook belangrijk om te weten welke rechten je als student hebt. Zo mag je altijd weigeren om je persoonsgegevens in externe tools in te vullen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam, maar ook je emailadres, een foto, of alle andere informatie waaraan jij te herkennen bent. Onder externe tools vallen alle applicaties, websites en tools die niet direct met de HU verbonden zijn. 

Een aantal rechten op een rijtje: 

  • Je bent nooit verplicht om een account aan te maken bij een tool die niet van de HU is. Als een docent dit van je vraagt, mag je het dus altijd weigeren. 
  • Je bent nooit verplicht om je volledige en/of echte naam in te vullen bij een externe tool. Alleen je voornaam of je initialen zijn voldoende, maar je mag er ook voor kiezen om een neppe naam in te vullen. 
  • Je mag altijd weigeren om een app te installeren of te downloaden. 
  • Je bent nooit verplicht om foto- of videomateriaal van jezelf te delen. Je mag dit weigeren. Dit geldt dus ook voor het opnemen van digitale colleges.
    Je bent nooit verplicht om foto- of videomateriaal van jezelf te delen. Je mag dit weigeren. Dit geldt dus ook voor het opnemen van digitale colleges. Een uitzondering is als een video of foto specifiek nodig is om bijvoorbeeld een assessment of examen online af te nemen.