Toetsen: Canvas, GradeWork of TestVision?

Toetsen: Canvas, GradeWork of TestVision?

Digitalisering is niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Hogeschool Utrecht vernieuwt de digitale leeromgeving en dat brengt ook meer mogelijkheden mee voor toetsing. Sinds kort heb je namelijk de beschikking over verschillende applicaties waarmee je studenten kunt toetsen: Canvas, Gradework en TestVision. Welk systeem kun je het best wanneer inzetten? Dat lees je in deze blog.

Canvas: om studenten te activeren tijdens het leren

In Canvas heb je allerlei mogelijkheden om studenten actief te houden. Die interacties zijn gelijk ook handige metingen, niet alleen voor jou als docent, maar ook voor de studenten. Welke (persoonlijke) leerdoelen hebben de studenten, hebben ze de stof begrepen, zijn ze actief met de stof en hun leerdoelen aan de slag gegaan? Via quizjes en opdrachten kun je de vorderingen in kaart brengen. Als je afspreekt met studenten dat het actief meedoen in een forum ‘punten’ oplevert, zorgt dat ook voor interacties en meetmomenten. Op deze manier levert Canvas je mogelijkheden om voortdurend formatief te toetsen, op een manier die door studenten niet als toetsing wordt ervaren.

GradeWork: voor het digitaal inleveren- en beoordelen van summatieve producttoetsen

GradeWork is een omgeving waarbinnen bestanden bij een opdracht kunnen worden ingeleverd. Je kunt als docent vastleggen welke bestanden moeten worden ingeleverd, zodat GradeWork dit kan controleren. Een student kan zijn totale opdracht alleen inleveren als alle verplichte documenten zijn geüpload. De student kan het inleveren op elke plek uitvoeren, zowel thuis als op school. Voor groepsopdrachten kun je definiëren welke criteria voor de hele groep gelden en welke individueel zijn. Via GradeWork kun je opdrachten ook scannen op plagiaat. Video- en audiobestanden, bijvoorbeeld van een criteriumgericht interview of een presentatie, kan de student als bewijsmateriaal uploaden. In GradeWork blijven alle toetsen en resultaten bewaard voor latere inzage of audits.

TestVision: voor formatieve oefentoetsen en summatieve toetsen

TestVision is in de eerste plaats het toetssysteem waarin je summatieve (kennis)toetsen afneemt. Je kunt van veel verschillende gesloten vraagvormen gebruikmaken, die automatisch worden nagekeken. Daarnaast kun je in TestVision ook open vragen stellen en beoordelen. In een open vraag kun je eventueel een document of bestand laten uploaden. Deze functionaliteit, die vergelijkbaar is met GradeWork, gebruik je als je een (kleine) opdracht wilt laten maken in een gecontroleerde setting (een klaslokaal of een toetszaal). Vaak is zo’n opdracht onderdeel van een toets met meer (gesloten) vragen. Je kunt tijdens de toets de student een bestand laten downloaden, bewerken en weer inleveren. Het beoordelen van het ingeleverde bestand kan zowel in TestVision als daarbuiten plaatsvinden. In TestVision blijven alle toetsen en resultaten bewaard voor latere inzage of audits. Vanaf juni 2018 is het mogelijk om hieraan officiële bewaartermijnen te koppelen.

Ook voor formatieve toetsing kan TestVision prima worden ingezet, in het bijzonder voor het afnemen van een oefentoets ter voorbereiding op een summatieve toets. De toets bevat dan vergelijkbare vraagvormen als de summatieve toets, wordt op dezelfde manier gescoord en mogelijk zelfs op dezelfde manier afgenomen (in een gecontroleerde omgeving). Wel is het natuurlijk aan te raden om zo’n formatieve oefentoets te voorzien van feedback en verwijzingen naar de leerstof. Zo’n formatieve toets heeft voor studenten twee belangrijke functies: wennen aan de toetsomgeving en meten of ze al klaar zijn voor de summatieve toets. Formatieve toetsing die gericht is op het activeren van het leren en het meten van de voortgang, kun je beter in Canvas ontwikkelen.