Update over digitaal toetsen (ConDiTo)

Update over digitaal toetsen (ConDiTo)

Op dit moment maakt een deel van de opleidingen binnen de HU al gebruik van digitaal toetsen. Hiervoor zijn meerdere decentrale toetssystemen in gebruik. Om de verwachte toename en ontwikkeling met digitaal toetsen goed te faciliteren is dit voorjaar vanuit het DLO programma het project ConDiTo (Conceptueel Digitaal Toetssysteem) gestart: de selectie en implementatie van een toetsapplicatie voor digitaal toetsen dat HU breed gebruikt kan gaan worden. Tijd voor een update!

Eisen en wensen

Dit voorjaar vond een aantal workshops plaats met betrekking tot digitaal toetsen, met deelnemers uit het onderwijs en de ondersteuning. Dit betrof de analyse van huidige toetsprocessen en de vertaling naar eisen en wensen voor een toekomstige toetsapplicatie. De opgehaalde eisen en wensen zijn in de zomer omgebouwd naar een programma van eisen en wensen. Daarnaast is een aantal use cases opgesteld. Eind september is de aanbesteding gepubliceerd en ondertussen zijn vragen gesteld door marktpartijen en vanuit de HU beantwoord.

Demonstratie toetsapplicaties

Het beoordelingsteam is de afgelopen tijd aan de slag gegaan met het beoordelen van de inschrijvingen door geïnteresseerde marktpartijen. Expertise met betrekking tot digitaal toetsen vanuit het onderwijs is in de beoordeling actief betrokken. Woensdag 6 december hebben de twee beste inschrijvers hun toetsapplicatie gedemonstreerd. Docenten en studenten hebben de demonstraties als eindgebruikers beoordeeld en het eindoordeel bepaald. Zij hebben een duidelijke winnaar gekozen. Zodra het contract is ondertekend, maken we bekend welke toetsapplicatie het is geworden.