Update over PoC Wooclap

Update over PoC Wooclap

In februari 2021 is er een PoC (proof of concept) met Wooclap gestart en deze is vlak voor de vakantieperiode succesvol afgerond. De PoC is op verschillende vlakken geëvalueerd en er is een positief advies gegeven voor het verlengen van de overeenkomst met Wooclap. Regiegroep HUDIO neemt wanneer deze weer bijeen is de uiteindelijke beslissing aangaande verlenging. Aangezien de resultaten van de POC positief zijn en het contract met Wooclap nog in ieder geval tot het einde van het kalenderjaar loopt, willen we jullie al wel een update geven omtrent Wooclap.

Wooclap?

Voor wie nog niet bekendis met Wooclap, het is een zogenaamde audio-response applicatie, waarmee je als docent met verschillende vraagvormen interactie kunt stimuleren tijdens de les of in kunt zetten om gericht feedback op de studenten te geven. Vergelijkbare tools waar de HU geen contract mee heeft afgesloten zijn Mentimeter, Kahoot en Padlet. Voor voorbeelden van didactische toepassing lees de vorige blog over de PoC van Wooclap.

Positief op interactie, activatie en inzicht

Bij de enquêtes en gesprekken die afgenomen zijn onder de gebruikers van Wooclap was de respons grotendeels (zeer) positief over het gebruik van de tool. Het doel van deze tool werd positief ervaren (activatie / inzicht) door zowel docent als student. Ook werd Wooclap zelf als gebruiksvriendelijk gezien. Docenten gaven ook aan Wooclap niet alleen in te willen zetten tijdens afstandsonderwijs, maar zien ook de toegevoegde waarde van interactie tijdens fysieke lessen. De suggesties voor verbetering zijn aangegeven bij de leverancier, die veel van deze suggesties op korte termijn doorvoert. Op onderwerpen waar werd gevraagd om aanvullende ondersteuning vindt uitwerking van kennis-items plaats.

Veilig gebruik van Wooclap

Werk je al met (gratis) tools om interactie te stimuleren, zoals Mentimeter, Padlet, Kahoot, Socrative, Nearpod, LessonUp, of Aha Slides; stap dan over naar Wooclap. Deze tool is een veilig alternatief, waarvoor de HU afspraken heeft gemaakt met de leverancier over het verwerken van persoonsgegevens. Privacy, veiligheid en ongelimiteerd gebruik van alle mogelijkheden van de applicatie zijn daarmee voor iedereen van de HU geregeld.

Starten met Wooclap

Wil je aan de slag met Wooclap: