VAN URKUND NAAR OURIGINAL

VAN URKUND NAAR OURIGINAL

Sinds afgelopen oktober is de HU overgestapt van plagiaatscanner. Turnitin werd vervangen door Urkund. Per 1 maart 2021 heeft de samenwerking van Urkund met PlagScan geresulteerd in een naamswijziging en gaat Urkund verder onder de nieuwe naam: Ouriginal. Het betreft hier enkel een naamswijziging van het product.

Check op originaliteit

De plagiaatscanner helpt ons bij het controleren op originaliteit, of met andere woorden of er geen fraude is gepleegd. De scanner vergelijkt de ingeleverde stukken met eerder ingeleverd werk en andere wetenschappelijke bronnen. Het is een geïntegreerde oplossing in Canvas, GradeWork en Onstage.

Ondersteuning

Ouriginal heeft geen eigen super users. De super-users/key-users van de toetssystemen (GradeWork, OnStage en Canvas)  helpen je verder met vragen. Er is er een online training, de Ouriginal snelstartgids waar je veel informatie kunt vinden. Ook via ASK HU en kennis-items in de FAQ is  meer informatie te vinden. Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, dan kun je die via het Topdeskformulier stellen.