Versterk de toetsketen met digitalisering

Versterk de toetsketen met digitalisering

De afgelopen weken verschenen in de media meerdere berichten over toetsen die bij Hogeschool Utrecht waren misgegaan. Het toetsproces is een kennisintensief proces; waarde wordt toegevoegd door mensenwerk maar daarmee ook de kans op menselijke fouten. In deze blog bespreken we welke bijdrage de overstap naar digitaal toetsen kan leveren in het borgen van de proceskwaliteit in toetsing.

Bestuursvoorzitter Jan Bogerd gaf in het interview met het Algemeen Dagblad al aan: met 450.000 toetsen per jaar is het lastig om een foutmarge van nul te behalen. En tegelijkertijd wil hij kijken hoe we van dit alles kunnen leren.

TestVision biedt diverse mogelijkheden om vier ogen principes toe te passen, op diverse momenten in de toetscyclus. Bijvoorbeeld bij het construeren van toetsvragen, het samenstellen van een toets of bij de beoordeling van open vragen. Desgewenst kan dit als verplichte stap opgenomen worden in de workflow.

Binnen de HU is TestVision nu zo ingericht dat je aangeeft of de toets voor formatief of summatief gebruik is. Dit voorkomt dat formatieve (oefen)vragen kunnen belanden in een summatieve toets. Bij herkansingen kun je reeds eerder gebruikte vragen uitsluiten, mits er voldoende vragen per leerdoel aanwezig zijn in de database.

Voordat de toetsafname start, kan de examinator online controleren of de juiste toets is klaargezet. Mocht dit niet zo zijn, dan is dit online eenvoudig en snel nog vooraf te herstellen in TestVision.

De toetsresultaten zijn in TestVision ook direct beschikbaar in de toetsanalyse (denk aan de p– en rit-waardes). Samen met opmerkingen van studenten bij de vragen levert dit een impuls aan de kwaliteit van de toets zelf en input voor verbetering van de toetsvragen.

De overstap naar digitaal toetsen is in eerste instantie een investering. Daarom is het goed om als opleiding te onderzoeken of de overstap naar digitaal toetsen voldoende rendeert. Ervaring leert dat met driemaal een toets afnemen deze investering al is terug te verdienen.

Resumé

Kijkend naar de stand van de digitalisering in toetsen binnen de HU: op dit moment nemen we binnen de HU nog ca. 85% van alle toetsen af op papier. Los van of dit nog wel van deze tijd is, ligt hier dus een kans om met digitalisering de proceskwaliteit in toetsing verder te borgen.

Toegang tot TestVision

De verschillende instituten gaan de komende tijd geleidelijk met TestVision werken. Als jouw instituut al is gestart, kun je via je domeinbeheerder toegang tot TestVision aanvragen. Inloggen doe je via https://hu.testvision.nl/online/ontwikkelaars

Is jouw instituut nog niet gestart en ben je benieuwd hoe een toets in TestVision eruitziet en werkt? Je kunt direct een voorbeeldtoets maken met diverse soorten toetsvragen en een voorbeeldtoets over toetsconstructie.

Wil je met je opleiding aan de slag met digitaal toetsen en is er nog geen domeinbeheerder voor jouw instituut? Neem dan contact op met het support team.

TestVision testen in het Proeflokaal

Ook kun je je aanmelden voor het virtuele TestVision Proeflokaal, waar je alvast zelf vrijblijvend kunt rondkijken en de mogelijkheden van TestVision kunt leren kennen. In het Proeflokaal kun je zelf vragen maken die je later kunt overnemen in het domein van jouw instituut. Je kunt in het TestVision Proeflokaal het samenstellen van toetsen en afnames ook uitproberen, maar het is niet mogelijk om daadwerkelijk toetsen af te nemen.

Veelgestelde vragen

Lees hier meer informatie over TestVision en de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar dlo.toetsen@hu.nl.