Wat gebeurt er met SharePoint 2010?

Wat gebeurt er met SharePoint 2010?

SharePoint wordt dagelijks veel gebruikt bij de HU. Het is een systeem waar allerlei toepassingen, zoals cursussites, inleverbieben, intranet en workflows op draaien. Het is dus niet één SharePoint als technologie, maar een heel raamwerk dat het opzetten van websites met allerlei functionaliteiten in een organisatie ondersteunt. Lastig te volgen hè? Wat we wel heel duidelijk kunnen maken is dat de huidige versie van een SharePoint zoals we die kennen bij de HU (SharePoint 2010gefaseerd uit gaat en dat gaan we dit jaar flink merken. Gelukkig hebben we al veel nieuwe systemen en apps in huis die dit kunnen opvangen én toekomstbestendig zijn! 

We zijn namelijk al aardig op weg om de ambities van de HU te realiseren op het gebied van kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening. De pijlen zijn gericht op een leer- en werkomgeving die modern, wendbaar en flexibel is. Daarvoor stellen we nieuwe toepassingen beschikbaar en introduceren we nieuwe systemen. Dat betekent tevens afscheid nemen van verouderde systemen. Met als gevolg dat onze manier van werken en leren een nieuwe weg in slaat. Het is dus geen 1:1 verhuizing, maar verhuizen naar daar waar de functionaliteit het beste past. De SharePoint zoals we deze kennen verdwijnt en de functionaliteiten worden in andere applicaties gevonden. Het landschap verandert en we gaan systemen gebruiken die bedacht en ontwikkeld zijn voor specifieke redenen (ipv zo goed mogelijk inrichten van één platform). We gaan hiervoor o.a. Office 365 apps gebruiken, maar ook andere applicaties. Hieronder een overzicht van de meest bekende en gebruikte SharePoint functionaliteiten en welke systemen/apps dit gaan overnemen: 

SharePoint site   Nieuwe plek  
Cursus-, Portfolio-, & Honourssites
 
CanvasGradeWorkmyHU 
Organisatie Teamsites 

 

Office365 applicaties – Team sites (voor zeer vertrouwelijke informatie is er een afgeschermde omgeving) 
MySites 
 
OneDrive voor persoonlijke documenten (profiel vervalt)  
Complexe sites
 
Maatwerkoplossing 

Hoe en wanneer gaat er wat gebeuren?

Omdat deze SharePoint (2010) sites stoppen en we gefaseerd gaan migreren naar een nieuwe omgeving, word je in de komende maanden gedetailleerd geïnformeerd over hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. In maart en april krijg je meer informatie over de actiepunten en planning van MySites. En voor de Organisatie en Onderwijs Teamsites zijn eigenaren en contactpersonen al deels benaderd om actie te ondernemen. 

Wat gebeurt er met de ‘Complexe sites’?

Ook zijn er speciale functionaliteiten gebouwd in het huidige SharePoint. Voor deze ‘complexe sites’ zoeken we nog (maatwerk) oplossingen en de betreffende gebruikers worden hier nog over geïnformeerd. Echter, eerst beginnen we met de veel gebruikte functionaliteiten.