Werken en studeren zoals jij dat wilt

Werken en studeren zoals jij dat wilt

De ontwikkelingen die op het gebied van IT plaatsvinden, zijn van groot belang voor de huidige en toekomstige manier van werken en studeren op Hogeschool Utrecht (HU). Hierdoor verandert ook de beroepspraktijk waar onze studenten deel van gaan uitmaken. Maar hoe gaan we hen hierop voorbereiden?

Waar we uiteindelijk naartoe gaan is een omgeving die voorziet in een basis aan ICT diensten waar je gebruik van kunt maken en kunt combineren met andere applicaties die je zelf graag gebruikt. In gesprek met Ellen Schuurink en Steven Habes hebben we het over de Digitale Leeromgeving (DLO) en projecten die een digitale basis leggen om zo snel en eenvoudig gebruik te kunnen maken van de digitale middelen die jij nodig hebt in je werk of voor je studie.

“We gaan een moderne ICT voorziening neerzetten die aansluit op de ontwikkelingen van dit moment en die voldoet aan de laatste stand van techniek”, aldus Steven. De wereld vandaag de dag verandert in rap tempo en daarom dient een voorziening ook flexibel te zijn, zodat het makkelijk schakelt als er verandering van vraag optreedt. “We gaan naar een werkplek die jij als medewerker zelf kunt bepalen en samenstellen onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Dat gebeurt uiteraard op een manier die stabiel en veilig is”, legt Steven uit. Niet alleen de werkomgeving is digitaal, maar ook de leeromgeving waar het DLO programma zich op richt. Ellen: “Het gaat om meer dan alleen een leermanagementsysteem; het draait om leren, toetsen, experience en gepersonaliseerd leren. DLO is in principe alles wat een docent en student doet om onderwijs te maken, geven en krijgen. Om dit te kunnen realiseren geven wij vorm aan wat je als student en docent daarvoor nodig hebt. Niet alleen in goed functionerende systemen, maar we zorgen ook dat processen en ondersteuning daarop goed geregeld wordt.”

Werk aan de winkel

Voordat zo’n omgeving tot stand kan komen, moet er een hoop gebeuren. Vanuit DLO wordt er gewerkt met agile teams. “Dit zijn multidisciplinaire teams waarvan de samenstelling verschilt en qua werkvorm wordt er vanuit de behoeften van gebruikers geanalyseerd wat nodig is. Daar gaan ze mee aan de slag in sprints waar ze na iedere twee weken een resultaat opleveren en vanaf daar verder gaan kijken”, vertelt Ellen. Ze willen niet voorschrijven hoe de wereld er uit moet zien, maar kijken hoe ICT het beste het onderwijsproces kan ondersteunen. De IT-organisatie daaronder moet ook niet traditioneel zijn, maar er op kunnen inspelen zoals Steven uitlegt: “Het moet goed op elkaar afgestemd zijn. Waar Ellen en haar team meer kijken vanuit behoeftes en de vertaling ervan, nemen wij de techniek voor onze rekening. Wij zorgen voor zaken als Sharepoint en Office 365 voor het eenvoudig delen van informatie. De onderwijsteams richten zich op het effectieve gebruik hiervan. Daarin kunnen wij hen dan weer ondersteunen door het inrichten van bijvoorbeeld teams, workflows, net waar op dat moment behoefte aan is. Er moet een digitale basis zijn en van daaruit weten wat er mogelijk is. Om dat goed bij elkaar te brengen is goed samenwerken van belang.”

Binnenkort hoor je meer over de nieuwe werkplek. Hier hoort namelijk een laptop bij die draait als een zonnetje. Daarom krijg je binnenkort bericht wanneer jij over kan naar Windows 10. Maar ook Office 365 biedt allerlei fijne samenwerkingsmogelijkheden, zoals het eenvoudig delen van documenten en simultaan in hetzelfde document kunnen werken.

Deel je gedachtes!

Wat Ellen en Steven jou als lezer mee willen geven is een advies om vooral te participeren. Heb jij ideeën over hoe ICT je werk of studie kan verbeteren? Deel je suggesties met Ellen Schuurink. Stel je vragen, wees proactief en open. Als je iets mee wilt ontwikkelen horen we het graag. Ben je nog aan het aarzelen: je vragen zijn meer dan welkom en we helpen je graag aan te sluiten op wat de toekomst van ons verlangt.