Aanbesteding mobiele telefonie gaat van start

Aanbesteding mobiele telefonie gaat van start

Medewerkersbehoefte in kaart gebracht

Binnenkort starten de aanbesteding “vaste- & mobiele telefonie”. Onder deze aanbesteding vallen de mobiele abonnementen, smart phones, 088-nummers en ondersteuning vanuit de provider. Het starten van een aanbesteding begint met de vraag wat we nodig hebben en het liefste willen. Zo kun je nu bijvoorbeeld geen gebruik maken van telefonie/data in het buitenland, zoals men dat gewend is met hun privé abonnement. Een belangrijke vraag is daarom: Hoe kunnen we de mobiele telefonie beter aansluiten op de behoefte van onze medewerkers? Hiervoor is HU-breed onderzoek gedaan door studenten bedrijfskunde.

Hoogtepunten uit het onderzoek

Één van de belangrijkste vragen uit het onderzoek was hoe de medewerkers het liefst zijn telefoon en abonnement krijgt. Hij kon kiezen uit 5 opties waarbij de keuzes wisselde tussen krijgen van de HU of een bijdrage om het zelf te organiseren van een smartphone en het abonnement.

62% van de werknemers is het meest tevreden met het ontvangen van een mobiele telefoon + abonnement van de HU. Dit komt overeenkomt met de huidige situatie. Deze optie is gekozen, omdat het gros van de werknemers zakelijk en privé graag gescheiden wil houden en omdat deze optie het meeste gemak (ontzorging) biedt.

De huidige telefoons (veelal Nokia Lumia’s) bieden dit gemak echter niet en zijn niet de juiste telefoons om hierbij aan te sluiten. Overige bevindingen waren o.a. het aanpassen van de huidige bruikleenovereenkomst, waardoor de rechten en plichten van werknemer en werkgever duidelijker worden.

  • Optie A: Mobiele werktelefoon + abonnement ontvangen van werkgever.
  • Optie B: Eenmalig bedrag (circa 200 euro) voor aanschaf van eigen mobiele werktelefoon + abonnement ontvangen van de werkgever
  • Optie C: Maandelijkse bijdrage (circa 8 euro) van werkgever voor de aanschaf van een eigen mobiele werktelefoon+ abonnement ontvangen van de werkgever
  • Optie D: Mobiele werktelefoon van de werkgever + maandelijkse bijdrage van (circa 10 euro) voor de aanschaf van een eigen abonnement
  • Optie E: Maandelijkse bijdrage (circa 18 euro) van werkgever voor de aanschaf van een eigen mobiele werktelefoon + abonnement

Benchmark

De studenten hebben een benchmark onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de HU nogal verschilt met andere Hogescholen en Universiteiten. Dit zit hem niet altijd zozeer in de manier van faciliteren (mobiele telefoon + abonnement) als wel in randvoorwaarden. Binnen HU krijgt elke werknemer met een contract van meer dan 0,1 FTE een mobiele telefoon + abonnement. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere Hogescholen en Universiteiten waar vaak de leidinggevende bepaald of de werknemer een mobiele telefoon + abonnement nodig heeft ja of nee. De HU is daarin dus een stuk flexibeler.

Acties

In mei en juni heeft de eerste uitrol ter vervanging van de verouderde toestellen plaats gevonden. Met name de Nokia Lumia’s waren voor veel mensen een doorn in het oog. Rond de jaarwisseling staat de tweede uitrol gepland. Volgend jaar verwachten we de aanbesteding succesvol af te sluiten en een (nieuwe) partner geselecteerd te hebben. Als het contract gesloten is, informeren we jullie via digitale.HU over de nieuwe abonnementen en de wijzingen die voor de medewerkers effect hebben.