Afstandsonderwijs
Alternatieve toetsvorm ontwikkelen

Alternatieve toetsvorm ontwikkelen

Beslisboom 3.0

Het uitstellen van toetsen is niet meer aan de orde.

Door een combinatie van oplossingen kunnen we de studeerbaarheid voor onze studenten optimaliseren en het aantal te verplaatsen toetsen minimaliseren. Om te komen tot alternatieve toetsing staat de relatie tot de leeruitkomsten en de borging van de toetskwaliteit centraal.

De beslisboom is een hulpmiddel. Aan de linkerkant zoek je de bestaande toetsvorm op en aan de rechterzijde staat na doorlopen van de keuzes het advies. De uitkomsten zijn klikbaar. Ontdek ook de tweede pagina voor meer specifieke adviezen.

De beslisboom is 31 augustus geüpdatet voor periode A-B van het nieuwe studiejaar.

De beslisboom wordt aangepast en geüpdatet als daar nieuwe inzichten in zijn.

Klik op de afbeelding om de linkjes te laten werken. Click here for an English interactive version of the flowchart.

 

Richtlijnen van alternatieve toetsing

Deze richtlijn biedt handvatten hoe om te gaan met de vragen omtrent de toetsing, vragen over onderwerpen waarmee we conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Onderwijs- en Examenregeling HU (OER) belast zijn ten aanzien van  de borging van de kwaliteit of uitvoering van taken en bevoegdheden.

De richtlijnen worden aangepast en geüpdatet als daar nieuwe inzichten in zijn.

Stappenplan alternatieve toetsen

Hoe kunnen voorstellen voor alternatieve toetsen efficiënt en kwalitatief gerealiseerd worden t.b.v. studeerbaarheid? Ontdek het stappenplan waarin examinatoren, toetsexperts en de examencommissie samen snel tot goede oplossingen komen.

Het stappenplan wordt aangepast en geüpdatet als daar nieuwe inzichten in zijn.

Alternatieve toetsvormen

We hebben de belangrijkste mogelijkheden voor alternatieve toetsvormen voor je op een rijtje gezet. Dit overzicht vind je hier: digitaliseren van toetsvormen.

Vragen en support bij het toetsingsproces

Examencommissies van de opleidingen kijken met je mee tijdens dit proces vanuit hun borgende rol. Daarnaast staan de collega’s van TLN (Teaching and Learning Network) klaar voor support. Vragen aan deze collega’s kun je stellen via het kanaal: toetsen op afstand in de Online Community Onderwijs & Onderzoek.