Afstandsonderwijs

Digitaal toetsen

Op de HU werken we vanaf 29 maart 2021 hoofdzakelijk met twee vormen van digitaal toetsen. Op de HU zal dit meestal BYOD (Bring Your Own Device) zijn. Wanneer dit niet mogelijk is blijven we toetsen afnemen door middel van online proctoring.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij toetsen op een andere manier worden afgenomen. Deze zullen in dit geval door jouw eigen studie worden gecommuniceerd.

Wat houdt BYOD in en wat is het verschil met online proctoring? 

Online proctoring  BYOD
De toets wordt thuis afgenomen op een device van de student.  De toets wordt op de HU afgenomen op een device van de student.  
De proctorsoftware maakt een opname van het ID van de student en neemt webcambeelden en geluid op. 

 

Er is een surveillant aanwezig die het ID controleert en ‘gewoon’ toezicht houdt. Daarnaast wordt proctorsoftware gebruikt maar die maakt géén opname van het ID, neemt géén webcambeelden en géén geluid op. Wel wordt een opname gemaakt van het scherm van een student en wordt bijvoorbeeld bijgehouden welke websites een student bezoekt.  
Na afloop van de toets worden rapportages beoordeeld door een reviewer om te onderzoeken of er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheid.  Na afloop van de toets worden de rapportages beoordeeld door een reviewer om te onderzoeken of er sprake is van een vermoeden van onregelmatigheid. Deze rapportages zijn beperkt omdat hier geen webcambeelden en geluid is opgenomen.   

BYOD

Je maakt je toets niet op een HU-pc in een speciaal daarvoor ingericht toetslokaal, maar op je eigen laptop in een toetslokaal op een HU-locatieJe toets zal in TestVision afgenomen worden in combinatie met Proctorio, een programma dat in deze situatie alleen je beeldscherm opneemt gedurende je toets.  

Er is op de HU niet genoeg ruimte om alle studenten te facilliteren met een HU computer. Om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden, trekken wij hierin één lijn, en vragen de studenten op eigen laptops de toets te maken.

Bij BYOD wordt er door Proctorio geen geluid en camerabeeld opgenomen en er wordt geen ID scan of roomscan van je gevraagd. Alleen je beeldscherm wordt vastgelegd. In plaats daarvan is wel een surveillant aanwezig op de HU-locatie.

Deze manier van toetsen kent minder privacy- en technische gevoeligheden dan de gebruikelijke manier van online proctoring waarbij je thuis je toets maakt. Het voordeel hiernaast is ook dat je je eigen programma-instellingen zoals taalpreferenties en eventuele hulpprogramma’s kunt gebruiken (indien toegestaan) zoals MS Office, Claroread, Power BI, Putty, etc.  

De HU heeft afspraken gemaakt met Proctorio over privacy. Deze afspraken voldoen aan de privacywetgeving die geldt binnen de Europese Privacywetgeving.
Deze afspraken wijken af van de privacyverklaring die je zult vinden op de site van Proctorio omdat die is gebaseerd op de regelingen in de VS.
In de privacyverklaring leggen we deze afspraken uit. Wil je meer weten over je privacy, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

(Klik op de afbeelding om de linkjes te laten werken)

Online proctoring

Online proctoring wordt wel nog ingezet voor het afnemen van kennistoetsen, als het niet mogelijk is om via BYOD de toetsen te laten maken. We doen dit om studievertraging te voorkomen.

Online proctoring is een manier van online toetsen, waarbij studenten op iedere plek met internetverbinding een toets kunnen maken. Hierbij wordt er een opname van het geluid, de camerabeelden en het ID van de student gemaakt, om fraude te voorkomen/te herkennen. Bij de HU gebruiken we de proctoring-software van Proctorio, in combinatie met een toetsafname via de toetsapplicatie TestVision.

De HU heeft afspraken gemaakt met Proctorio over privacy. Deze afspraken voldoen aan de privacywetgeving die geldt binnen de Europese Privacywetgeving.
Deze afspraken wijken af van de privacyverklaring die je zult vinden op de site van Proctorio omdat die is gebaseerd op de regelingen in de VS.
In de privacyverklaring leggen we deze afspraken uit. Wil je meer weten over je privacy, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Geen zorgen
Wij weten dat veel studenten zich zorgen maken om door de software onterecht als fraudeur te worden aangewezen. Maar de software stelt geen fraude vast, de beelden met opvallend gedrag worden door medewerkers van de HU bekeken. (En je wordt daarbij echt niet meteen als fraudeur bestempeld als je even wegkijkt om na te denken!) Het beste is om je tijdens je tentamen te gedragen zoals je dat normaal tijdens ieder ander tentamen ook zou doen. Probeer je daarom inhoudelijk op je tentamen te concentreren.

(Klik op de afbeelding om de linkjes te laten werken)

Heb je nog vragen?

Voor algemene vragen, mail naar toetsorganisatie@hu.nl.

Chatsupport Proctorio

Neem bij technische problemen en vragen bij gebruik Proctorio contact op met de Engelstalige chatsupport van Proctorio. De support is beschikbaar in Chrome na de installatie van de proctorio plug-in.

Start live support chat

Als Proctorio je écht niet kan helpen:

  • Bij hardwareproblemen neem contact op met de HU-helpdesk 088-4816666 optie 6. (ma-vr, 8-17 uur) De hulpmogelijkheden zijn beperkt want jouw PC is geen HU-apparaat 
  • Andere problemen: onlinetoetsing@hu.nl (ook tijdens de toets)

Handleiding, regeling en documentatie

Nog geen antwoord gevonden op jouw vraag?

enEnglish